« a) Események a dunamenti főhadszínhelyen. A grockai csata 1739 július 22.-én. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. Elmélkedések. »

b) Események a boszniai, az erdély-oláhországi és az orosz hadszínhelyen.

XI/1. számú melléklet.

A mellékhadszíntereken, Boszniában és Oláhországban ez évben nevezetesebb események nem történtek. Lobkowitz herceg lovassági tábornok augusztus 31.-én Oláhországba betörve, megszállotta Argist, de a megkötött béke folytán ennek már semmi jelentősége sem volt.

Az orosz hadszíntéren Münnich tábornagy igen szép sikereket ért el. Az első nagy összeütközés közte és a török hadsereg között augusztus 28.-án Chocym tájékán történt s ez alkalommal a törökök teljes vereséget szenvedtek. Most aztán Münnich Jászvásárig (Jassy) nyomult előre, honnan Ghika Gregor moldvai vajdának sietve el kellett menekülnie, bojárjai pedig önként meghódoltak az orosz cárnénak.

Ellenben az ismét Krimbe előnyomuló Lascy tábornagy ebben az évben sem tudott említésre méltó eredményeket elérni.

Nemsokára a belgrádi békekötés után, szeptember 18.-án az orosz-török békekötés is létrejött s így a nyugalom mindenütt helyreállt.[1]


[1] Manstein, Mémoires, 282–305. – Rousset, Mercure hist. CVII, 443, 573–582. – Laugier, Histoire des négociations pour la paix conclue à Belgrade, II, 336–354.

« a) Események a dunamenti főhadszínhelyen. A grockai csata 1739 július 22.-én. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. Elmélkedések. »