« Gaál és Kazinczy hadoszlopainak fegyverletétele; Inczédy hadának elszéledése. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Arad meghódolása. »

Munkács meghódolása.

Az északkeleti megyék lecsendesítésére kirendelt Karlovits altábornagy[1] Naménynál mintegy 500 főnyi honvéd csapatra bukkant, mely azonban alig fejtvén ki ellenállást, Karlovits tovább folytatta útját Munkács felé. Felhívására Mezőssy Pál őrnagy, várparancsnok, miután a világosi fegyverletétel igaz voltáról meggyőződött, augusztus 26-án este 7 órakor megnyitotta az erőd kapuit az orosz tábornok előtt, kinek a 32 tisztből és 329 főnyi legénységből álló őrség feltétlenül megadta magát. Ezenkívül 23 löveg, több mint 500 lőfegyver, 1 zászló és 12.000 töltény, továbbá az őrség számára biztosított 1 havi élelmiszer került az oroszok kezére.

Néhány nappal előbb Selvan tábornok arra a hirre, hogy Munkács várából Unghvárra Rakovszky ezredes alatt 800 gyalogos és 200 lovas érkezett, Eperjesről 1 zászlóaljjal, 1/2 lovas századdal, 20 kozákkal és 4 löveggel Unghvárra vonult, honnan Rakovszky oszlopát rövid harc után visszavonulásra késztette. Ebben az ütközetben Rakovszky állítólag 40 embert, Selvan ellenben mindössze 7 embert vesztett.


[1] Lásd e kötet 239. oldalán.

« Gaál és Kazinczy hadoszlopainak fegyverletétele; Inczédy hadának elszéledése. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Arad meghódolása. »