« Megjegyzések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. »

Szeptember 8-ika.

Szeptember 8-án korán reggel az 5. hadsereg csapatjai hozzáláttak a folyón való átkelés végrehajtásához, mit a tulsó parton jól megerődített állásokban ügyesen elhelyezett szerb előcsapatok nagyon megnehezítettek. Az ellenségnek fatorlaszokkal és drótakadályokkal bőven ellátott fővédelmi állása a Badovincéről Crnabaran át Ravnjére vezető út mentén húzódott.

A XIII. hadtest körletében a 36. hadosztály éllépcsője (a 79. ezred 2 zászlóalja) Megjasinál kezdte meg az átkelést, de ezt a szerbek ellentámadása csakhamar meghiusította. Az utászok is hiába fáradoztak a híd építése körül, a szerb tüzérség tömegesen szedte áldozatait gyorsan ritkuló soraikból s így a munkálatokat csakhamar be kellett szüntetni.

A VIII. hadtestnél kissé jobban ment a dolog. A 9. hadosztály délig Salasnál 9 zászlóaljat, a 21. landwehr-hadosztály Todorovcinál (Bosuttól délre) 3 ezredet hajózott át. Ezek az erők azonban a délután folyamán az erős ellenséges állások megtámadása közben annyira kimerültek, hogy azok este felé újból a Drina nyugati partjára rendeltettek vissza. Úgyszintén hiába próbálkozott a 104. népfölkelődandár háromszor is Bosutnál a Száván való átkeléssel, fáradozása mindvégig meddő maradt.

Az 5. hadseregnél eszerint az egész napi fáradozás hiábavalónak bizonyult, ami annál kellemetlenebb volt, mert a csapatok igen érzékeny veszteségeket szenvedtek és pedig a 9. hadosztálynál 2000, a 21. landwehr-hadosztálynál 800, a 36. hadosztálynál (főkép a 79. ezrednél) pedig 1600 embert.

A 6. hadsereg körletében sokkal kedvezőbbek voltak az átkelési viszonyok, amennyiben itt a Drinán sok helyütt át lehetett gázolni.

Mindazonáltal a XV. hadtestből szeptember 8-án csak a 11. hegyidandár kelt át Zvorniknál és nyomban megvetette lábát a keleti parton fekvő magaslatokon. Az északi szakaszban Braun altábornagy a 79. honvédgyalog- és a honvédmenetdandárral Glavicicenél csak tüntetett, míg a hadtest zöme jobban dél felé tömörült össze, még pedig került: a 12. hegyidandár Jardantól délre, a 10. attól északra; a 13. gyalogdandár Colopekre, a 80. honvédgyalogdandár Tršićre.

A XVI. hadtestnél a Gabriel-csoport (4. és 5. hegyidandár) a Drinjaca beömlésétől kétoldalt kelt át a Drinán és pedig az 5. hegyidandár a folyón átgázolva, Čitluknál vetette meg a lábát, míg a 4. hegyidandár Sopotniknál áthajóztatván, a Culinenél elsáncolt ellenség felé nyomult előre. A Trollmann-csoportnál az 1. hegyi dandár Zelinjetől keletre gázolt át a folyón s aztán Gojsavica felé nyomult előre. Az 1. hegyidandárt követő 6. hegyidandár Stojič felé vett irányt, a 13. gyalogdandár pedig Crncáig jutott előre. A 2. hegyi dandár a számára kijelölt helyen nem tudott a folyón átgázolni s így a Ljubovijánál átkelt 109. népfölkelődandárt követte, mely utóbbi az ott állásban volt szerb zászlóaljat meglepván, attól 2 löveget és 3 géppuskát zsákmányolt.

A nap folyamán a hadtest zöme heves harcok közben a Crnca – ¤ 609 – ¤ 743 – amajici templom által jelölt vonalig jutott előre.

Az 1. gyaloghadosztály – 9. és 7. hegyidandár – e napon Nv. Kasabat érte el, ahol a hadtestparancsnokság is éjjelezett. A 9. dandár nyomban a Drinjacáig tolatott előre.

A 6. hadsereg szeptember 8-án az 5. hadsereg 4400 emberével szemben mindössze 700–800 embert vesztett.

« Megjegyzések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. »