« Megjegyzések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. »

Szeptember 9-ike.

Szeptember 9-ikén a XVI. hadtestnek az egész vonalon tovább sikerült tért nyernie; a 109. népfölkelődandár Donjaig, a 2. hegyidandár Sv. Petarig, a 13., illetve 6. hegyidandár a Lipnikon túl fekbő 674., illetve 777. m. p.-ig jutott előre. Az 1. és 4. hegyidandárnak a 9-ik segítségével a Cavcici magaslatot sikerült elfoglalniok, míg az 5. hegyidandár a Citluktól nyugatra fekvő 751. m. p.-ig jutott előre. A szembenálló ellenséget – a II. Morava-hadosztály zömét és 4 pótzászlóaljat – ezek szerint a XVI. hadtest mindenütt a főállásokit szorította vissza.

A XV. hadtestnél a 11. hegyidandár a Bobije-magaslatot foglalta el, míg a hadtest zöme a Jadar és Colopek között a Drinán széles arcvonalban végrehajtott átkelés után a 205. m. p. – Borina – 280. m. p. vonaláig jutott előre, bár az ellenség – a II. Morava és az I. Drina-hadosztály részei – elég szivós ellentállást fejtett ki. Az éj folyamán az I. Drina-hadosztálynak újonnan beérkezett részei – állítólag 3 ezred – a 80. honvédgyalogdandár ellen ellentámadásba átmenvén, azt a 280. magaslatról visszavetették. Ebből kifolyólag ez a dandár a Drina mögé rendeltetett s ha jól tudom, ellene vizsgálat is indult meg. Helyét a frontban még az éj folyamán a 13. gyalogdandár foglalta el.

Az 5. hadseregnél e napon nem került harcra a dolog, miután az «nem volt képes a folyón való átkelést azonnal megismételni». A délelőtt folyamán a hadseregparancsnokság Potiorek táborszernagytól ugyan még azt a parancsot kapta, hogy Krauss altábornagy támogatásával offenziváját minél előbb újra kezdje meg, közben azonban Krauss altábornagy azt jelentette, hogy a száván való átkelés előtt jónak látná, ha a Zeidler-csoporttal karöltve előbb a Szerémségben rendet teremtene. Potiorek táborszernagy a nevezett altábornagy javaslatát elfogadván, neki a továbbiakra nézve «teljesen szabad kezet» engedett, az 5. hadseregparancsnokság pedig az általa kért 104. népfölkelődandárt is rendelkezésére bocsátotta.

A változott viszonyokra való tekintettel Potiorek táborszernagy most már azt hagyta meg az 5. hadseregnek, hogy az egyelőre az ellenséget kösse le és várjon addig offenzivájának megismétlésével, amíg a Krauss-csoport ismét rendelkezésre áll és ha majd a 6. hadsereg a ljesnicai magaslatok irányában kellőleg tért nyert.

Ehhez képest a legközelebbi napokban csak a 6. hadseregnél és a Szerémségben folytak harcok, míg az 5. hadsereg csapatjai egyelőre csak várakozó álláspontot foglaltak el.

« Megjegyzések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. »