« Megjegyzések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. »

Szeptember 10-ike.

Szeptember 10-ikén a 109. népfölkelődandár a Dugo-magaslatot ejtette birtokába. Trollmann altábornagy e napon a 13., 6. és 9. hegyidandárral a Jagodnja-magaslatot, a 2. hegyidandár pedig a Zdrelát igyekezett hatalmába keríteni, ami azonban nem sikerült. Erre a Trollmann-csoport erösítésére a Gabriel csoporttól az 1. heegyidandár Gojsavicáról Lipnikóra, a 2. hegyidandár támogatására pedig az 1. hadosztály 7. hegyidandára Taminovičra rendeltetett.

Gabriel tábornok az 5. hegyidandárral mindenekelőtt a 11. hegyidandárt segítette a Radakovac-magaslat elfoglalásában s aztán az 5. dandárral Crni vrh, a 4-ikkel pedig a Kosutnja stopa felé irányt véve, Planináig jutott előre.

A XV. hadtest zöménél csak a 12. hegyidandárnak sikerült valamivel előbbre, a 459 trig.–450. m. p. vonaláig jutni, ellenben a 10. hegyidandár Klisar Gucevonál, a 80. honvédgyalogdandár felváltására rendelt 13. hegyidandár pedig a 280. magaslaton nehéz harcot vívott a folyton erősbödő ellenséggel szemben. Ezért a XV. hadtestparancsnokság a 40. honvédhadosztály zömét Colopek tájékára rendelte s így a ložnicai ellenséges csoport lekötésére Koviljaca és Glavicice között csak a honvédmenetdandár maradt vissza.

Az enapi nehéz küzdelem nymasztó hatása alatt Potiorek táborszernagy a hadsereg tartalékát képező Snjarič-dandárnak Han Piesaknál már egybegyült 5 zászlóalját és 2 hegyiütegét szintén a XVI. hadtestparancsnokságnak rendelte alá, míg Andrian tábornok egyidejűleg parancsot kapott, hogy – miután az ellenség a felső Drina mentén passzíve viselkedik – Philipovich ezredes parancsnoksága alatt a 8. hegyidandár 3 zászlóalját és 1 ütegét a főerőkhöz való csatlakozás céljából szintén Nv. Kassabara indítsa útnak.

« Megjegyzések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. »