« Megjegyzések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. »

Szeptember 11-ike.

E napon a XVI. hadtest heves harcok árán igen szép sikert aratott. Trollmann altábornagy az 1. és 2. hegyidandárt a Zdrela, Bogat altábornagy pedig a 7., 13., 9 és 6. hegyidandárt a Jagodjna felé vezette támadásra, de mindkét csoport csak lassan és nehezen tudott tért nyerni. Ellenben a 4. és 5. hegyidandárból álló Gabriel-csoportnak a hozzácsatlakozott XV. hadtestbeli 11. hegyidandárral délután 4h tájban sikerült Kosutnja stopa trig. 944 és Crni vrh 890 trig. között a hegygerinc legmagasabb pontjait elfoglalni (lásd a 3. számú mellékletet), miközben 5 ellenséges löveg is a mieink kezébe került. Ezek után az ellenség a Jagodnja- és Zdrela-magaslatokat sem tarthatta tovább és a XVI. hadtesttel szemben álló egész csoport Krupanjon át megkezdte a visszavonulást.

Győzelmes csoportjaink az elfoglalt állásokban nyomban a rend és kötelékek helyreállitásához fogtak és Potiorek táborszernagy egynapi pihenőt adott nekik jutalmul.

A XV. hadtest körletében a 13. hegyidandár jobbszárnyának sikerült ugyan a Lipnicko brdóig előrejutni, a 10. hegyi- és 13. gyalogdandárnak azonban alig sikerült a nap folyamán némi tért nyerni, miért is Potiorek táborszernagy ettől a hadtestől szeptember 12-én a támadás folytatását követelte és egyidejűleg elrendelte, hogy a 8. hegyidandár még további 3 zászlóaljat és 1 üteget indítson a XV. hadtesthez útba.

« Megjegyzések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. »