« Károlyi Mihály ideiglenes hadügyminiszter. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Mackensen kiadatása. »

A nősülési szabályzat hatályon kívül helyezése. A vezérkar, a tüzér- és hadmérnöki törzskar megszüntetése.

Ideiglenes hadügyminisztersége alatt Károlyi december 17-én a 743.462/15-b. számú körrendelettel hatályon kívül helyezte a nősülési szabályzatot s vele a katonatisztek házasságának a katonai hatóságok engedélyéhez való kötöttségét, valamint a házassági óvadék intézményét, a katonatiszti családi élet kellő színvonalának e két hathatós biztosítékát, – és ő szüntette meg 33.655/eln. 1. számú rendeletével a vezérkari testületet, valamint 1918. december 21-én kelt 33.679/eln. 1. számú rendeletével a tüzér- és hadmérnöki törzskart.

« Károlyi Mihály ideiglenes hadügyminiszter. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Mackensen kiadatása. »