CÍMLAP

Petőfi Sándor összes költeményei

TARTALOM, ISMERTETŐA B. emlékkönyvébe
A bánat? Egy nagy óczeán
A bilincs (kép)
A bokor a viharhoz
A bokrétát, melyet
A borhoz
A borozó
A bujdosó
A csaplárné a betyárt szerette
A csárda romjai (kép)
A csavargó
A csillagos ég
A csonka torony
A dal
A Dunán
A faluban utczahosszat (kép)
A farkasok dala
A felhők (kép)
A férj haza jő betegen
A gólya
A gyáva faj, a törpe lelkek
A gyüldei ifjakhoz
A haraghoz
A hazáról
A hegyek közt
A hegyoldalt venyigesor takarja
A helység kalapácsa (4 kép)
A hevesi rónán
A hó, a holt föld téli szemfedője (kép)
A hold elégiája
A Honderűhöz
A honvéd
A huszár
A hűtelen barátokhoz
A hűtelenhez
A jegygyűrű
A jó aggastyán
A jó öreg kocsmáros
A jó tanitó
A király és a hóhér (kép)
A király esküje (kép)
A királyok ellen
A királyokhoz
A kis béres
A koldus sírja (kép)
A költészet
A költő s a szőlővessző (kép)
A kutyák dala
A külföld magyarjaihoz
A leánykákhoz
A ledőlt szobor
A letarlott
A mágnásokhoz
A magyar ifjakhoz
A magyar nemes (kép)
A magyar nemzet
A magyar nemzet
A magyar nép
A magyar politikusokhoz
A magyarok istene
A majtényi sikon
A márcziusi ifjak
A mióta én megházasodtam
A mióta szerelembe
A munkácsi várban
A nap
A nap házas élete
A naphoz
A négy ökrös szekér (kép)
A nemes
A nemzetgyűléshez
A nemzethez
A nép
A nép nevében
A puszta, télen (kép)
A rab
A rab oroszlán
A régi jó Gvadányi
A sivatag koronája (kép)
A sivatag lakói
A sorshoz
A szabadsághoz
A szájhősök
A székelyek
A székelyekhez
A szél
A szerelem
A szerelem, a szerelem
A szerelem országa
A szerelmes tenger
A szeretőm nyalka gyerek
A szökevények
A táblabíró (Töredék)
A tavaszhoz
A tél halála
A téli esték (kép)
A természet vadvirága
A tintás üveg
A Tisza (kép)
A XIX. század költői
A toronyban delet harangoznak
A türelemről
A vándorlegény (2 kép)
A varró leány
A vén zászlótartó (kép)
A világ és én
A világtól elvonulva
A virágnak megtiltani nem lehet
A virágok
A völgy s a hegy
A zsiványság vége
Ablakodból
Adorján Boldizsárhoz
Akaszszátok föl a királyokat
Alacsony kis ház
Alkony (kép)
Alku (kép)
Állj meg, feleségem (kép)
Álltam sírhalma mellett
Álmaim
Álmaimban gyakran
Álmodom-e?
Álmodtam szépet, gyönyörűt
Álmos vagyok és még sem alhatom
Álom
Ambrus gazda (kép)
Amott a távol kék ködében
Amott az a hegy
Amott fönn egy csillag ragyog
Annyit sem ér az élet
Anyám, anyám
Anyám tyúkja
Apám mestersége s az enyém
Arany Jánoshoz
Arany Jánosnál
Arany Laczinak
Arczképemmel
Árvalyányhaj a süvegem bokrétája
Átok és áldás
Augusztus 5-én
Ausztria
Avvagy én már soha
Az alföld (kép)
Az álom
Az apostol (4 kép)
Az árva lyány
Az éj
Az elhagyott zászló
Az első dal
Az ember
Az ember ugyan hova lesz
Az én képzeletem nem
Az én mátkám
Az én pegazusom
Az én szerelmem
Az én szívem
Az én torkom álló malom
Az erdei lak (kép)
Az erdélyi hadsereg
Az erdőnek madara van
Az év végén
Az időhöz
Az itélet
Az országgyűléshez
Az öreg úr
Az őrágyhoz
Az őrült
Az özvegy
Az utánzókhoz
Az utósó alamizsna
Az utósó ember
Az utósó virágok
Az volt a nagy, nagy munka
Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz
Azokon a szép kék hegyeken túl
Azt hivém, hogy

Bánk bán
Bányában
Barátaim megölelének
Barátim, csak vigasztalással
Barátim vagytok
Barátimhoz
Barna menyecskének
Batthyány és Károlyi grófnék
Be szomorú az élet én nekem
Beaurepaire
Befordultam a konyhára (kép)
Béranger legújabb dala
Beszél a fákkal a bús őszi szél
Betegségemben
Biró, bíró, hivatalod
Birom végre Juliskámat
Bizony mondom, hogy győz most a magyar
Boldog éjjel
Boldog pestiek
Boldogtalan voltam
Bolond Istók (kép)
Bordal
Borús, ködös őszi idő (kép)
Boszú
Bölcselkedés és bölcseség
Búcsú
Búcsú
Búcsú a nőtlenségtől
Búcsú a színészettől
Búcsú 1844-től
Búcsú Kún-Szent-Miklóstól
Bucsú-pohár
Buda várán ujra német zászló
Búm és örömem
Busúlnak a virágok

Carmen lugubre
Czakó temetésén
Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe
Csak úgy omlanak most hozzám
Csal
Csalogányok és pacsirták
Csatában
Csatadal
Csendes élet
Csendes tenger rónaságán
Csokonai (kép)
Csuklyában jár a barát

Daczos leány
Dalaim
Dalforrás
Dáridó után
De már nem tudom, mit csináljak
De mért is gondolok rá
Deákpályám
Dicsérsz, kedves
Dinomdánom
Disznótorban
Dobzse László
Drága orvos úr

E gazdag úr
E. R. kisasszony emlékkönyvébe
E szobában küzködött
Ebéd után
Édes öröm, ittalak már
Eger mellett
Egész világ
Egressy Etelke
Egressy Gáborhoz
Egri hangok
Egy apához
Egy asszonyi állathoz
Egy barátom az ifjuság
Egy bölcs hajdan
Egy emlék a kórházban
Egy estém otthon
Egy fiatal iróhoz
Egy gondolat bánt engemet
Egy goromba tábornokhoz
Egy hajfürthöz
Egy könyvárus emlékkönyvébe
Egy kritikushoz
Egy pár rövid nap
Egy szép hölgy emléke
Egy telem Debreczenben
Egykor és most
Éj van
Éjjel
Éjszakáim
El innét, el e városból
Elégia
Elégia egy várrom fölött
Elértem a mit ember érhet el
Élet, halál
Élet, halál: nekem már mindegy
Élet vagy halál
Életem most
Elfojtott könyek
Elhagytam én a várost
Elmém ezen sokat gondolkodik
Elmondanám
Elmondom, mit eddig
Elnémult a fergeteg
Élő halott
Elpusztuló kert ott a vár alatt (kép)
Első esküm
Első szerelmem
Első szerepem
Elválás
Elváltam a lyánykától
Elvándorol a madár
Elvennélek én csak adnának
Emlékezet
Emlékversek T. M. kisasszonynak
Én
Én és a nap
Én vagyok itt
Epigrammok
Erdélyben
Erdő szélén
Erdőben
Erdőd, május 17. 1847.
Ereszkedik le a felhő
Érik a gabona
Esik, esik, esik
Est (kép)
Etelkéhez
Európa csendes, ujra csendes
Ez a világ a milyen nagy
Ez a világ egy nagy kocsma
Ez már aztán az élet
1848
Ezrivel terem a fán a megy

F. A. emlékkönyvébe
F. L. kisasszony emlékkönyvébe
Fa leszek, ha
Falu végén kurta kocsma (kép)
Falun (kép)
Farkaskaland (kép)
Fejemben éj van
Fekete kenyér
Fekete-piros dal
Feleségek felesége
Feleségem és kardom
Feleségem nevenapján
Felhő és csillag
Felköszöntés
Félre mostan
Félre mostan
Felsülés
Fényes csillag
Fiam születésére
Forrás és folyam
Forradalom
Föl!
Föl a szent háborúra
Földét a földmives
Fölösleges aggalom
Fölszedtem sátorfám
Föltámadott a tenger (kép)
Fönséges éj
Fövényszem, harmatcsepp
Fresco-ritornel
Furcsa történet (kép)
Furfangos borivó
Futó folyam hullámai
Függ már a lant
Fürdik a holdvilág
Fürge méh
Füstbe ment terv
Fütty

Galgapartihoz
Gazdálkodási nézeteim
Gyalázatos világ
Gyere lovam
Gyermekkori barátnémhoz
Gyermekkori emlékek
Gyertyám homályosan
Gyors a madár, gyors a szélvész (kép)
Gyönge vagyok

Ha
Ha az isten
Ha a sírban
Ha ébren meg nem látogatsz
Ha én kedvesemről gondolkodom
Ha életében
Ha férfi vagy, légy férfi
Ha jőne oly nagy fergeteg
Ha szavaid megfontolom
Háború volt
Háborúval álmodám
Hajamnak egy fürtjét levágom
Halálom
Halálvágy
Halhatlan a lélek
Hallod-e szív, szívem
Halvány katona
Hány csepp van
Hány hét a világ
Három fiú
Három madár
Három szív története
Hatalmas orvos az idő
Hattyúdalféle
Haza tértem
Hazámban
Hazatérés
Hazugság, a mit
Hegyen ülök
Hejh Büngözsdi Bandi
Hejh nekem hát vigasztalást
Hideg ellen a tél
Hideg, hideg van ott kinn
Hideg idő, hűs őszi éj
Híjába várlak hát
Hintón és gyalog
Hir
Hires szépség
Hirös város az aafődön Kecskemét
Hogy van, hogy azt a sok gazembert
Hogy volna kedvem
Hol a leány, ki lelkem röpülését
Hol vagy te, régi kedvem
Hol van oly nagy pusztaság
Holdvilágos éj
Homér és Oszián
Honfidal
Honvágy
Hortobágyi kocsmárosné
Hová lesz a kaczaj
Hová levél
Hozzá
Hozzám jösz-e
Hull a levél a virágról

Ide, kis lyány
Ideál
Ideál és való
Ifju a pataknál
Ifjuság
Igazság! alszol?
Így is jó
Így ni
Igyunk
Ilyen asszony való nékem
Ilyen óriást mint
Imádságom
Irtóztató csalódás
Ismerjetek meg
Ismét könny
Ismét magyar lett a magyar
Isten csodája
István öcsémhez
Itt a nyilam! mibe lőjjem?
Itt állok a rónaközépen (kép)
Itt alszik a költő
Itt benn vagyok a férfikor nyarában
Itt van az ősz, itt van ujra
Ivás közben

Jaj, be bús ez a harangszó!
János gazda
János vitéz (7 kép)
Járnak, kelnek sokan
Játszik öreg földünk
Javulási szándék
Jó ideje lement a nap
Jó költőnek tartanak
Jókai Mórhoz
Jőj el végre valahára
Jőj tavasz, jőj!
Jött a halál
Jövendölés (kép)
Juliához

K... Vilmos barátomhoz
K. J. kisasszony emlékkönyvébe
Karácsonkor
Kard és láncz (kép)
Katona barátomhoz
Katona vagyok én
Katonaélet (kép)
Kazinczy Gáborhoz
Kedves vendégek
Kéket mutatnak még
Kellemetlen őszi reggel
Kemény szél fúj
Képzelt utazás
Képzetem
Kérdezd, szeretlek-e?
Kerényi Frigyeshez
Kereszt
Keresztúton állok
Keserű élet, édes szerelem
Készülj, hazám!
Két ország ölelkezése
Két sóhaj (kép)
Két testvér
Két vándor
Ki a szabadba!
Ki fogja vajon megfejteni
Ki gondolná, ki mondaná
Ki vagyok én, nem mondom meg
Kicsapott a folyó
Kik a föld alacsony porából
Kinn a kertben voltunk
Kinn a ménes, kinn a pusztán (kép)
Kis fiú halálára
Kis furulyám szomorúfűz ága (kép)
Kis-Kúnság
Kis menyecske, szép kis menyecske
Kit feledni vágytam
Kivágom én
Kolmár József emlékkönyvébe
Kont és társai
Koronázás
Kovács Jánosné emlékkönyvébe
Költő lenni vagy nem lenni
Költői ábránd volt, mit eddig érzék
Könnyeim
Kördal
Kún László krónikája
Kuruttyó
Kutyakaparó

L......né
Lánggal égő teremtette!
Lant és kard (kép)
Látom kelet leggazdagabb virányit
Láttam két hosszú nap
Le az égről hull a csillag
Legenda
Legszebb versem
Lehel
Lehel
Lehel vezér. Töredék (kép)
Lenke sírján
Lenkei százada (kép)
Lennék én folyóvíz
Levél Arany Jánoshoz
Levél egy színész barátomhoz
Liliom Peti
Lopott ló (kép)
Lyányka, mikor

M. E. kisasszony emlékkönyvébe
Ma egy éve
Magány
Magyarország
Magyar vagyok
Már, galambom, engedj meg
Már mi nékünk ellenségünk
Már sokszor énekeltem
Matildhoz
Meddig alszol még, hazám
Még alig volt reggel
Meg ne ítélj
Megbántott a rózsám
Megfagy a szív, ha nem szeret
Megint beszélünk s csak beszélünk
Megpendítem
Megteremted lelkem új világát
Megunt rabság
Megvallom, hogy
Megy a juhász szamáron (2 kép)
Meleg dél van
Melyik a legvígabb temető
Menny és föld
Meredek a pinczegádor
Merengés
Mért nem születtem ezer év előtt
Mért vagyok én még a világon
Messze estem
Messze vándoroltam
Mi a dicsőség
Mi a szerelem
Mi bűvös-bájos hang
Mi foly ott a mezőn
Mi haszna, hogy a csoroszlya
Mi kék az ég
Mi lárma ez megént
Mi lelt
Mi nagyobb a nagy S.-Gellért-hegynél
Mi szebb mint
Mi vagy, keblem
Mi van innen távol
Mi volna különös azon
Mi volt nekem a szerelem
Midőn a földön
Midőn nagyon bánt
Miért hogy láthatatlanok
Miért kisérsz
Miért tekintesz be szobámba
Miért zárjátok el az utamat
Mihelyest megláttalak
Mikor a láncz lehull
Mily szép a világ
Milyen furcsa álmám
Milyen lárma, milyen vígadalom
Minden virágnak
Minek nevezzelek
Mint felhők a nyári égen
Mint lót-fut a boldogság
Mint megfogamzott átok
Mintha a nagy, nehéz
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott
Mit daloltok még, ti jámbor költők
Mit ettél, föld
Mit nem beszél az a német
Mit nem tettem volna érted
Mit szól a bölcs
Mivé lesz a föld
Mondom, ne ingerkedjetek velem
Mondják, hogy mindenikünk
Mosolygjatok rám
Mosolyogj rám
Most kezdem én csak még ismerni
Mögöttem a múlt
Mulandóság
Mulatság közben
Múzsám és menyasszonyom

Nagy Károlyban
Nála voltam
Ne bántson az meg
Ne feledd a tért
Négy nap dörgött az ágyu
Nehéz, nehéz a szívem
Nem csak mi vénülünk
Nem csoda, ha ujra élek
Nem ért engem a világ
Nem háborítom-é nyugalmad
Nem megyek én innen sehova!
Nem nézek én, minek néznék? az égre
Nem sírok én
Nem sülyed az emberiség
Nem tesz föl a lyány magában egyebet
Nem ver meg engem az isten
Nemzeti dal (kép)
Népdalok
Nézek, nézek kifelé
Nincs jogom, hogy
Nő szerelmem
Nyakravaló

O. B. kisasszonyhoz
Oda járok, hova
Oda nézzetek!
Oh, lyány! szemed
Oh, mi szép
Oh ne bántsd a költőt
Oh szerelem
Okatootáia
Olaszország
Orbán

Ő, a kedves drága kis leány
Örök bú
Örök ölelkezés
V. Ferdinándhoz
Ősz elején
Őszi éj
Őszi reggel járok

P...y Vilma kisasszonyhoz
Pacsirtaszót hallok megint
Pál mester
Pálnapkor
Palota és kunyhó
Panaszkodám hát?
Panyó Panni
Paripámnak az ő szine fakó
Pató Pál úr
Pest
Péter bátya
Pinty úrfi
Piroslik a kecskerágó
Piroslik már a fákon a levél (kép)
Poharamhoz
Pórnak esti dala
Puszta föld ez, a hol most járok
Pusztai találkozás (kép)
Pusztán születtem

Rabhazának fia
Rabság (Töredék)
Rákóczi
Rég elhúzták az esteli harangot (kép)
Rég veri már a magyart a teremtő
Remény
Respublica
Részegség a hazáért
Reszket a bokor, mert
Rongyos vitézek
Rosz verseimről
Rózsabokor a domboldalon
Rózsavölgyi halálára
Röpül az úti por
Rövidre fogtam a kantárszárat

S. K. emlékkönyvébe
S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe
Salgó (kép)
Sári néni (kép)
September végén
Sikos a hó, szalad a szán
Sirba tették
Sírom
Soha sem volt az szerelmes
Sok embert ismerek
Sors, nyiss nekem tért
Sorshúzás előtt
Sovány ősz

Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe
Száll a felhő
Szállnak reményink
Száműztem magamat
Száz alakba
Szeberényi Lajos emlékkönyvébe
Szécsi Mária
Szeget szeggel
Szemek, mindenható szemek!
Szemere Pálhoz
Szemfájásomkor
Szemrehányás
Szent sír
Szép kedvesem
Szép napkeletnek
Szép vidéknek szépséges leánya
Széphalmon
Szerelem átka
Szerelem és bor
Szerelem- és pipadal
Szerelem, szerelem
Szerelem vándorai
Szerelemnek lobogója
Szerelemnek rózsafája
Szerelemnek rózsákkal
Szerelemvágy
Szerelmem zúgó tenger
Szerelmes vagyok én
Szerelmes vagyok én
Szeretek én
Szeretlek én, szeretlek téged
Szeretlek, kedvesem!
Szeretném itt hagyni
Szeretője-e vajon
Szeretsz tehát
Szilaj Pista (kép)
Szilveszter éje 1847-ben
Szin és való
Szinbirálat
Szinészdal
Szinházban
Szívem, te árva rabmadár
Szivem
Szobámban
Szomjas ember tűnődése (kép)
Szomorú éj
Szőke asszony, szőke asszony
Szörnyű idő
Szüleim halálára
Szülőföldemen
Szülőimhez

T. M. kisasszonyhoz
Takarékosság
Tarka élet
Távolból
Távozol hát ifjúságom
Te a tavaszt szereted
Te az enyim, én a tied
Te ifjúság
Te szivemnek szép gyönyörűsége
Te vagy, te vagy, barna kis lyány
Te voltál egyetlen virágom
Tedd le, bojtár, a subádat
Tél végén
Téli éj
Téli világ (kép)
Temetésre szól az ének
Temetőben (kép)
Természet! még te is gúnyolódol?
Ti ákáczfák e kertben
Tiszteljétek a közkatonákat!
Tizenkettőt ütött az óra
15-ik márczius 1848
Tíz pár csókot egyvégbül
Tolvaj huszár (2 kép)
Tompa Mihályhoz
Tompa Mihálynál
Tudod, midőn először ültünk (kép)
Tündérálom (kép)
Tűnődés
Tűz

Újév napján 1849
Újonnan visszajött a régi baj
Ujság
Utazás az alföldön (kép)
Uton vagyok, s nem vagy velem

V. S.-né emlékkönyvébe
Vachott Sándorhoz
Vadonban
Vadon erdő a világ
Vajda-Hunyadon (kép)
Vajda Péter halálára
Vajon mi ér?
Valahogy
Válasz kedvesem egy levelére
Változás
Változás
Változó ízlés
Van a nagy alföldön csárda sok (kép)
Van-e egy marok föld
Van-e mostan olyan legény
Vándorélet (kép)
Vándordalok
Várady Antalhoz
Vasárnap volt
Vasuton
Védegyleti dal
Végszó ***-hez
Vendég
Véres napokról álmodom
Vérmező
Verseim
Vesztett csaták, csúfos futások!
Világgyűlölet
Világos-kék a csillagos éjszaka
Világosságot!
Virágos kert a költő szive
Virít a kikirics
Visegrád táján
Viseld egyformán
Viz és bor
Vizen
Vizet iszom
Volnék bár
Volt egy szegény fiú
Voltak barátim
Voltak fejedelmek
Voltak sokkal jelesebbek
Vörösmartyhoz

Zárjátok be már azt a koporsót
Zivatar
Zöld leveles, fehér (kép)
Zöld Marczi
Zsuzsikához
Zsuzsikához