« A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Abauj-Torna vármegye és Kassa

Tartalomjegyzék

Bevezetés. »

ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE ÉS KASSA MUNKATÁRSAI:
Baczony Albert
Bene Róbert
Dr. Czirfusz Dezső
Csoma József
Csoma Lajos
Deil Jenő
Dr. Dezső Béla
Dr. Enyiczkey Béla
Fábián János
Dr. Fényes Samu
Fröhde Vilmos
Dr. Handler Simon
Dr. Hohenauer Ignácz
Horváth Balázs
Hoffmann Arnold
Holzmann Zsigmond
Dr. Klekner Alajos
Ifj. Kemény Lajos
Klimkovits Elemér
Kovácsy Béla
Lekly Gyula
Miskovszky Viktor
Mihalik József
Dr. Moskovits Jakab
Páter Béla
Pünkösti Ferencz
Répászky Barna
Révész Kálmán
Robonyi Géza
Sárosi Árpád
Semsey Mihály
Sudy K. János
Dr. Szentimrey Ákos
Szekula Gyula
Sziklay Alfonz
Szőnyey István
Tandor Ottó
Varga József


« A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Abauj-Torna vármegye és Kassa

Tartalomjegyzék

Bevezetés. »