« VASUTAK KASSÁN. KEZDŐLAP

Abauj-Torna vármegye és Kassa

Tartalomjegyzék

KASSA ERDŐGAZDASÁGA. »

256AZ IDŐJÁRÁS KASSÁN.
KASSÁN az időjárás rendszeres megfigyelése még nem régi keletü; nem terjed két évtizedre sem. Ezért csakis az egyes években észlelhető változások adatait állithatjuk össze, a nélkül, hogy belőlük bizonyos periodikus törvényszerűségre következtethetnénk. Legfölebb a szél járására nézve állapíthatjuk meg ezt, annyival inkább, mert az eddigi megfigyeléseket a régibb közkeletü tapasztalat is támogatja.
Kassa város fekvésénél fogva legerősebben az északi szélnek van kitéve, mely itt évről-évre uralkodó szokott lenni. Az 1881-1890-iki tiz éves átlag ugyanezt az eredményt tünteti föl. A következő évek megerősítik ezt. 1892-ben 1036 megfigyelt irányból 453 esik az É. szélre. Jóval kisebb számot mutat a többi irány följegyzése. A másodsorban következő délnyugati szél 166, az északnyugati 100, az északkeleti 84 esetben észleltetett. Északi áramlatot tehát mindössze 637 esetben észleltek, a mi az összes szélirányoknak mintegy 60%-a. 1893-ban körülbelül ugyanezt tapasztaljuk. É. volt 508, ÉK. 74, ÉNy. 71, északi áramlat tehát összesen 653. Ekkor 1108 esetben észlelték a szelet.
A hőmérséklet tiz évi átlaga + 8.6 C. 1891-ben 8.3, 1892-ben 8.8, 1893-ban 8.4, ugy hogy az átlagos évi hőmérséklet 8.5-re tehetjük. Természetes, hogy az egyes évszakok és hónapok nagy ingadozást tüntetnek föl; a maximum és minimum közt jelentékeny a különbség, 50-54 fok, a mit a Kassán már erős jelleggel föllépő téli hideg okoz. Az utolsó évek adatai szerint a hideg -23 C. fokra is leszáll.
A hőmérséklet havi átlagát következő táblázat mutatja:
1891.1892.1893.1894.
Januárius-5.7-3.8-11.0-4.6
Februárius-4.2-1.5-3.1-0.5
Márczius2.02.32.55.5
Április7.210.97.812.0
Május17.615.214.515.7
Június17.018.516.516.3
Július19.619.819.320.5
Augusztus19.021.217.817.7
Szeptember15.418.113.512.6
Október11.210.310.510.2
November3.61.22.4
Deczember0.0-6.70.2
Az egyes napok adatai igen nagy ingadozásokat mutatnak; leváltozékonyabb Kassán a tél, legkevésbbé a szeptember. Az 1892/93-iki téli időszak különben országszerte a legzordabbak közé tartozott; rendkivüli és állandóan alacsony hőfoka legkisebb volt az egész században.
Az egyes évszakokra nézve a tiz évi átlagos hőmérséklet következőleg oszlik föl:
Tavasz8.8
Nyár19.1
Ősz9.2
Tél2.6
257A nyár a budapesti nyárhoz képest (20.6) 1.5 fokkal hűvösebb.
A csapadék tiz évi átlaga 675 milliméter; jóval több tehát az Alföld 4-500 milliméternyi csapadékánál. A Kárpátok itt már erősen éreztetik hatásukat. Az 1891-1893-iki esztendőkben a csapadék mennyisége még meg is haladta ezt az átlagot. 1891-ben 728, 1892-ben 706, 1893-ban 788, 1894-ben ellenben alatta maradt, mert összesen csak 565.6 milliméter volt. Az átlagot tehát jelentékenyen fölülmulta a csapadék mennyisége 1893-ban; 113 milliméterrel, a minek következménye árvizekben és a gazdaságokra nagy kárral járó túlnedvességben jelentkezett. A maximum, egy napon 40 milliméter, 1893. augusztusban volt.
A csapadékos napok átlagos száma 104 egy évben. Valamint a csapadék mennyisége több volt a normálisnál az utóbbi nedves években, akképen a csapadékos napok száma is fölülmulta a normális számot. 1891-ben 121, 1892-ben 118, 1893-ban (noha ez évben volt a legnagyobb csapadékmennyiség) 112 volt. A legtöbb csapadék rendesen a nyári hónapokra jut. Tavaszra átlag 23%, nyárra 42%, őszre 24%, télre 11%.
A csapadék eloszlása havonkint következő volt az utóbbi években:
1891. mm.1892. mm.1893. mm.1894. mm.
Januárius3037.727.42.7
Februárius1153.042.412.9
Márczius4932.419.932.5
Április10673.022.324.3
Május5243.4161.990.7
Június75122.7170.5135.4
Július172125.076.135.1
Augusztus7026.1108.242.9
Szeptember5168.737.242.4
Október1295.448.5115.5
November706.467.314.6
Deczember2822.56.018.6
Hó átlag 23 napon esik novembertől áprilisig. Legtöbbször havazott 1893-ban, 27-szer, még pedig januárban 9, februárban 5, márcziusban 6, áprilisban 2, novemberben 4, deczemberben 1 napon.
Jégeső csak elvétve fordul elő.
Égiháborút átlag 16-szor észleltek egy évben. 1892-ben 20-szor fordult elő; legtöbbször májusban és júliusban.

« VASUTAK KASSÁN. KEZDŐLAP

Abauj-Torna vármegye és Kassa

Tartalomjegyzék

KASSA ERDŐGAZDASÁGA. »