« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Bács-Bodrog vármegye I.

Tartalomjegyzék

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
BÁCS-BODROGMEGYEI KÖTETEINEK MUNKATÁRSAI:
Városy Gyula dr.
kalocsai érsek.
Argay Bálint
s. tanfelügyelő, Zombor.
Bársony István
a "Budapesti Közlöny" szerkesztője, Budapest.
Baloghy Ernő dr.
orsz. képviselő, Zombor.
Bellosics Bálint
tanár, Baja.
† Bierbrunner Gusztáv
ág. ev. lelkész, Ókér.
Érdujhelyi Menyhért
volt zentai plebános.
Evetovics János
plebános, Bács.
Famler Gusztáv
lelkész, Torzsa.
Gresics János
tanár, Ujvidék.
Gubitza Kálmán
igazgató, Monostorszeg.
Hadzsics Antal
kir. tanácsos, a "Szerb Maticza" elnöke, Ujvidék.
Heincz Albert
műszaki tanácsos, Kis-Sztapár.
Iványi István
ny. tanár, Szabadka.
Kallivoda Andor
kir. főerdész, Királyhalom.
Kalmár Simon
Zenta.
Kovács-Huszka Ferencz
plebános, Óbecse.
Kozma László
ügyvéd, Zombor.
Magyarász Ferencz
tanár, Baja.
Marcekovich Imre dr.
városi főjegyző, Ujvidék.
Móricz Zsigmond
a szerk. biz. tagja, Budapest.
Pataj Sándor dr.
ügyvéd, Zombor.
Perjéssy László
keresk. kam. titkár, Szeged.
Profuma Róbert
városi levéltárnok, tb. tanácsnok, Ujvidék.
Rácz Soma dr.
tanár, Zombor.
Reiszig Ede dr.
a szerkesztőbizottság tagja, Budapest.
Schwalm Amadé dr.
egyet. tanársegéd, Budapest.
Szobonya Bertalan
ny. földm. iskolai igazgató, Szabadka.
Trencsény Károly
tanár, Zombor.
Virter Ferencz
az Orsz. Monografia Társaság igazgatója, Budapest.
Winkler Pál
érseki könyvtárnok, Kalocsa.
Zsoldos Benő
törvényszéki jegyző, Zombor.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Bács-Bodrog vármegye I.

Tartalomjegyzék

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »