« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI BÁCS-BODROGMEGYEI KÖTETEINEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Bács-Bodrog vármegye I.

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ.Irta Városy Gyula dr. kalocsai érsek. »

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:
Bátky Zsigmond, a Néprajzi Muzeum őre. - Borovszky Samu dr. történetíró, a Magy. Tud. Akadémia tagja, - Dömötör Pál, kir. táblai bíró. - Katona Lajos dr., egyet. ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Lóczy Lajos dr., a Földtani Intézet igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Molnár Viktor, közoktatásügyi államtitkár, - Némethy Károly dr., belügyminiszteri tanácsos. - Rácz Soma dr., tanár. - Városy Gyula dr., érsek. - Vécsey Tamás dr., udvari tanácsos, egyet. ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI BÁCS-BODROGMEGYEI KÖTETEINEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Bács-Bodrog vármegye I.

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ.Irta Városy Gyula dr. kalocsai érsek. »