« TÖRVÉNYKEZÉS. Irta Zsoldos Benő. KEZDŐLAP

Bács-Bodrog vármegye II.

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI BÁCS-BODROGMEGYEI KÖTETEINEK MUNKATÁRSAI:. »

BÁCS-BODROG VÁRMEGYE II.
AZ ORSZÁGOS MONOGRAFIA SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁGÁNAK FELÜGYELETE ALATT
ÉS A BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI HELYI MUNKATÁRSAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTETTE
DR BOROVSZKY SAMU
A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TITKÁRA, S E TÁRSULAT, VALAMINT
A M. HERALDIKAI ÉS GENEALOGIAI ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA
80 MŰMELLÉKLET, 249 KÉPPEL, EZEK KÖZÖTT
21 EGÉSZ OLDALAS AUTOTIPIA ÉS 1 SZÍNNYOMAT.
BUDAPEST
ORSZÁGOS MONOGRAFIA TÁRSASÁG
V., Arany János-utcza 1.
A Magyar Tudományos Akadémia Épületében.
LÉGRÁDY TESTVÉREK KÖNYVNYOMDÁJA, BUDAPEST.

« TÖRVÉNYKEZÉS. Irta Zsoldos Benő. KEZDŐLAP

Bács-Bodrog vármegye II.

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI BÁCS-BODROGMEGYEI KÖTETEINEK MUNKATÁRSAI:. »