« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRÁFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Győr vármegye

Tartalomjegyzék

Természeti viszonyok Irta Gallik Oszvald. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
GYŐRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:
Börzsönyi Arnold
győri főgimn. tanár, a Műemlékek Orsz. Bizottságának tagja.
Erdélyi László dr.
a M. Tud. Akadémia l. tagja, Győr.
Fischer Elemér
kir. iparfelügyelő, Veszprém.
Gaár Vilmos dr.
kir. táblabiró, Budapest.
Gallik Oszvald
főgimn. tanár, Győr.
Isoó Vincze,
ág. ev. lelkész.
Karácson Imre dr.
esperes-plébános, Peér.
Kiss István dr.
várm. főlevéltáros, Győr.
Lippay Zoltán
Győr vármegye törvh. biz. tagja, Csangota.
Lovas Zsigmond
Győr város mérnöke.
Osváth Gyula
iró, Budapest.
Reiszig Ede dr.
a közp. szerk. biz. tagja, Budapest.
Szabó Zsigmond
ref. lelkész.
Tell Anasztáz dr.
főgimn. tanár, Győr.
Vaszary Ernő
főerdész.
Vende Aladár
a monografia szerkesztője, Budapest.

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK:
Balics Lajos dr., kanonok, Győr. - Bátky Zsigmond dr., a Néprajzi Muzeum őre. - Borovszky Samu dr., történetiró, a M. Tud. Akadémia tagja. - Bernát István, orsz. képv., a M. Tud. Akadémia tagja. - Csapodi István dr., egyet. m. tanár. - Katona Lajos dr., a M. Tud. Akadémia tagja. - Kiss István dr., Győr vármegye főlevéltárnoka. - Lócsy Lajos dr., a M. Földtani Intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia tagja. - Némethy Károly dr., belügymin. tanácsos. - id. Szinnyei József, a M. Tud. Akadémia tagja. - Virter Ferencz, az Országos Monografia Társaság igazgatója.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRÁFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Győr vármegye

Tartalomjegyzék

Természeti viszonyok Irta Gallik Oszvald. »