« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Heves vármegye

Tartalomjegyzék

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
HEVESMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:
Alpáry Lajos
kir. tanfelügyelő, Eger.
Bartalos Gyula
cz. kanonok, Eger.
Bozsik Pál
a papnevelő-intézet
tanulmányi felügyelője, Eger.
Breznay Imre
tanár, Eger.
Csutorás László dr.
tanár, Eger.
Dobóczky Dezső
földbirtokos, Heves.
Éble Gábor
a gróf Károlyi-család
levéltárosa, Budapest.
Elek István
kir. erdőmérnök, Eger.
Haraszthy Lajos
segédszerkesztő, Budapest.
Kalovits Alajos dr.
tanitó, Eger.
Kassuba Domokos
főgimn. igazgató, Eger.
Keglevich Gyula gróf
földbirtokos, Sashalom
Kiss Ernő
földbirtokos, Pásztó.
Kürti Menyhért dr.
tanár, Eger.
Lesko József
főegyházm. áldozópap, Eger.
Maczky Emil
orsz. képv. Heves.
Matuszka Mihály
plebános, Pásztó.
Milesz Béla
igazg. tanitó, Tiszafüred.
Nagy Béni dr.
tanár, Eger.
Orosz Ernő
megyei levéltáros, Eger.
Puchlin Lajos
tb. főszolgabiró, Eger.
ifj. Reiszig Ede dr.
a közp. szerk. bizottság
tagja, Budapest.
Szederkényi Nándor
főispán, Eger.
Spitzer Vilmos
földbirtokos, Heves.
Tariczky Endre
plebános, Tiszafüred.
Torday Ányos dr.
tanár, Pécs.
Török Kálmán
főesp.-plébános, cz. apát,
orsz. képv. Gyöngyös.
Turtsányi Gyula dr.
megyei főorvos, Eger.
Türk Frigyes
tanár, Eger.
Udvardy László dr.
tanár, Eger.
Végh József dr.
ügyvéd, Tiszafüred.
Veress István
szőlészeti felügyelő, Eger.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Heves vármegye

Tartalomjegyzék

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »