« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI HEVESMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Heves vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta Szederkényi Nándor. »

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:
Bátky Zsigmond, a Néprajzi Muzeum őre. - Bedő Albert, ny. államtitkár. - Bernát István, orsz. képv., a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Borovszky Samu dr. történetíró, a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Csapodi István dr. egyetemi ny. r. k. tanár. - Kenedi Géza dr. szerkesztő, a Petőfi-társaság tagja, - Majzik Viktor Heves vármegye alispánja. - Nagy Géza dr. a Nemz. Muzeum őre, a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Némethy Károly dr. belügymin. tanácsos. - ifj. Reiszig Ede dr. a Magy. Herald. és General. és a Magy. Tört. Társ. igazgató választmányi tagja. - id. Szinnyei József, muzeumi hirlapkönyvtárőr, a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Váradi Antal dr. udv. tanácsos, író. - Vécsey Tamás dr. udv. tanácsos, egyet. ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI HEVESMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Heves vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta Szederkényi Nándor. »