« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KOMÁROMMEGYEI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta Darányi Ignácz dr. földmivelésügyi m. kir. miniszter. »

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK:
Bátky Zsigmond dr. - Bedő Albert. - Borovszky Samu dr. - Kammerer Ernő. - Katona Lajos dr. - Lóczy Lajos. - Id. Szinnyei József. - Vécsey Tamás dr. - Zilahi-Kiss Béla.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KOMÁROMMEGYEI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta Darányi Ignácz dr. földmivelésügyi m. kir. miniszter. »