« A Magyarország vármegyéi és városai Országos Monografia Központi Szerkesztőbizottsága:. KEZDŐLAP

Nógrád vármegye

Tartalomjegyzék

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »

A Magyarország vármegyéi és városai
NÓGRÁDMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:
Bartha Lajos
iró.
Farkas Pál
főgimn. tanár.
Fáy Albert dr.
vm. főjegyző.
Giller János
urad. erdőfelügyelő.
Haraszthy Lajos
segédszerkezstő.
Mailáth I. Géza gr.
nagybirtokos.
Márton Lajos dr.
a Nemz. Muz. régiségtár őre.
Miskolczy-Simon János
vm. levéltáros.
Okolicsányi József
földbirtokos.
Pongrácz György
vm. I. aljegyző.
Reiszig Ede dr.
történetiró, a szerk. biz. tagja.
Schehák Rezső
főgimn. tanár.
Schwalm Amadé dr.
egyetemi tanársegéd.
Soóky Endre
urad. felügyelő.
Sztudinka Ferencz
a Magyar Ipartörténet szerkesztője.
Tornáczky Kálmán
szőlész. és borász. felügyelő.
Vende Aladár
a monografia szerkesztője.
Vende Ernő
főreáliskolai tanár.
Völgyi A. István
áll. isk. igazgató.

« A Magyarország vármegyéi és városai Országos Monografia Központi Szerkesztőbizottsága:. KEZDŐLAP

Nógrád vármegye

Tartalomjegyzék

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »