« A Magyarország vármegyéi és városai NÓGRÁDMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Nógrád vármegye

Tartalomjegyzék

Előszó. Írta gróf Mailáth I. Géza. »

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:
Nógrád vármegye, Balassagyarmat és Losoncz város monografia-bizottságai, továbbá Bátky Zsigmond, a Magy. Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtárának őre, néprajzi szakíró. - Baltik Frigyes dr., ág. h. ev. püspök. - Borovszky Samu dr., főszerkesztő, a Magy. Tud. Akadémia tagja, a Magy. Történelmi Társulat titkára. - Cholnoky Jenő dr., a Ferencz József Tudom. egyetem ny. r. tanára. - Gelléri Mór, kir. tan., az Országos Iparegyesület igazgatója. - Kondor Vilmos, kir. erdőtanácsos. - Máthé Géza, kir. tanfelügyelő. - Nagy Géza dr., Nemz. Múzeumi őr, a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Némethy Károly dr. belügyminiszteri államtitkár. - Siklaky Iván, a Nógrádvármegyei Gazd. Egyesület titkára. - Szinnyei József id., a Nemz. Múzeum hírlapkönyvtárának őre, a Magy. Tud. Akadémia tagja.

« A Magyarország vármegyéi és városai NÓGRÁDMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Nógrád vármegye

Tartalomjegyzék

Előszó. Írta gróf Mailáth I. Géza. »