« A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Nyitra vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ Irta Fraknói Vilmos. »

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"
(IV.) NYITRAVÁRMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:
Bacskády Károly
földbirtokos, Ghymes.
Dedek Crescens Lajos
tud. egyet. könyvtár-őr, Budapest.
Dombay Hugó
ügyvéd, Nyitra.
Fraknói Vilmos
püspök, az országos muzeumok és könyvtárak felügyelője, Budapest.
Gelenczey-Miháltz János
tanár, Nyitra.
Gyürky Geyza
m. főügyész, Nyitra.
Héjjas Endre
m. kir. meteorológiai aligazgató, Budapest.
Horváth József
törvényszéki bíró, Nyitra.
Horváth Sándor
főigazgató, Nyitra.
Kelecsényi Károly
körjegyző, Tavarnok.
Kenézy Csatár
író, Nyitra.
Kormos Pál
író, Budapest.
Libertiny Gusztáv
tanfelügyelő, Galgócz.
Lőrinczy György
író, a F. M. K. E. titkára, Nyitra.
Dr. Mellich János
tanár, Budapest.
Mezey Gyula
igazg. főmérnök, Tornócz.
Dr. Pantocsek József
kórházi igazgató, Pozsony.
Papp Károly
geológus, Budapest.
Ifj. dr. Reiszig Ede
belügym. fogalmazó, Budapest.
Szabó Endre
író, Budapest.
Dr. Sziklay János
szerkesztő, Budapest.
Thaly János
főmérnök, Nyitra.
Dr. Thúróczy Károly
megyei főorvos, Nyitra.
Vende Aladár
segéd-szerkesztő, Budapest.
Vende Ernő
tanár, Budapest.

« A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Nyitra vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ Irta Fraknói Vilmos. »