« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Pozsony vármegye

Tartalomjegyzék

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »

MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
POZSONYMEGYEI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI:
Balogh Elemér
ev. ref. lelkész.
Bossányi István
m. kir. főerdész.
Burián Pál
ny. kir. táblai bíró.
Frideczky Árpád
Esterházy Mihály gróf urad. számvevője.
Hegedeös Miklós
kir. mérnök.
Kelen József
kir. főmérnök.
Lászlóffy Gábor
kir. főerdőtanácsos.
Dr. Marton József
főgimnáziumi tanár.
Dr. Markusovszky Samu
lyceumi igazgató.
Dr. Nagy Olivér
jogakadémiai tanár.
Dr. Ortvay Tivadar
a Magy. Tud. Akadémia tagja
Osváth Gyula
író.
Pállfy István
pozsonyi gróf, nagybirtokos.
Pávay Vajna Gábor
államkórházi főorvos.
Plachy Bertalan
kir. tan., tanfelügyelő.
Dr. Pirchala Imre
tankerületi főigazgató.
Remenyik Andor
kir. mérnök.
Dr. Vutkovich Ödön
szerkesztő.
Dr. Wolf Gerő
keresk. és iparkamarai titkár.
Zandt Ödön
esp. kanonok, városi plébános.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Pozsony vármegye

Tartalomjegyzék

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »