« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Somogy vármegye

Tartalomjegyzék

SOMOGY VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI. Írta Cholnoky Jenő dr. egyet. tanár. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
SOMOGYVÁRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:
Andorka Elek dr.
megyei tiszti főügyész, Kaposvár.
Baranyai Béla
orsz. levéltári fogalmazó, Somogy vármegye volt főlevéltárnoka, Budapest.
Botár Imre
főgimnáziumi tanár, Kaposvár.
Cholnoky Jenő dr.
egyetemi tanár, Kolozsvár.
Darnay Kálmán
kir. tan., a sümegi áll. Darnay-múzeum igazgatója, Sümeg.
Endrei Ákos
főgimnáziumi tanár, Budapest.
Faragó Lajos
főgimnáziumi tanár, Kaposvár.
Haraszthy Lajos
segédszerkesztő, Budapest.
Horváth József dr.
főgimnáziumi tanár, Csurgó.
Kecskés Ernő
áll. el. iskolai igazgató, Kaposvár.
Reiszig Ede dr.,
a közp. szerk. bizottság tagja, Budapest.
Szaplonczay Manó dr.
kir. tan., megyei tiszti főorvos, Kaposvár.
Ujváry Imre
uradalmi felügyelő, Kaposvár.
Vende Aladár,
a monografia szerkesztője, Budapest.
Vende Ernő
főreálisk. tanár, Pécs.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Somogy vármegye

Tartalomjegyzék

SOMOGY VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI. Írta Cholnoky Jenő dr. egyet. tanár. »