« A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Szabolcs vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ Irta Kállay András. »

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"
SZABOLCS VÁRMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:
Andrássy Kálmán
ev. ref. lelkész, Buj.
Dienes Barna
az a.-szab. tiszai árm. társulat igazgatója, Debreczen.
Ferenczi Miksa
bankigazgató, Nyíregyháza.
Geduly Henrik
ág. ev. lelkész. esperes, Nyíregyháza.
Görömbei Péter
ev. ref. lelkész. szabolcsi esperes, Nagy-Kálló.
Heim Péter
min. tanácsos, Budapest.
Dr. Hoffmann Emil
orvos, Nyíregyháza.
Inczédy Lajos
m. főlevéltárnok, Nyíregyháza.
Dr. Jósa András
megyei főorvos, Nyíregyháza.
Kállay András
földbirtokos, a szabolcsmegyei monogr. biz. elnöke, Nyíregyháza.
Kálnay László
ügyvéd, író, Nyíregyháza.
Kálnay Zoltán
mérnök, Nyíregyháza.
Kandra Kabos
káptalani levéltárnok, a műemlékek orsz. bizottságának lev. tagja, Eger.
Kovács István
kir. táblai bíró, Nyíregyháza.
Leffler Samu
tanár, Nyíregyháza.
Lengyel Endre
gör. kath. lelkész, esperes, Nagy-Kálló.
Martinyi József
főgimn. igazgató, Nyíregyháza.
Mészáros Ferencz
tanár, Nyíregyháza.
Dr. ifj. Reiszig Ede
a herald. és geneal. társaság igazg. vál. tagja, Budapest.
Süttő József
ügyvéd, Nyíregyháza.
Simicska Endre
a szabolcsm. gazd. egylet titkára, Nyíregyháza.
Szabó Endre
közgazdasági író, Budapest.
Szabó Miklós
gör. kath. lelkész, Napkor.
Szikszay József
ügyvéd, Nyír-Bátor.
Szlabóczky Imre
tanár, Nyíregyháza.
Ujfalussy Zoltán
m. kir. erdőfelügyelő, Nyíregyháza.
Vende Aladár
a monografia segéd-szerkesztője, Budapest.
Vende Ernő
tanár, író, Budapest.
Virágh László
mérnök, Kis-Várda.

« A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Szabolcs vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ Irta Kállay András. »