« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Szatmár vármegye

Tartalomjegyzék

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
SZATMÁRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:
Aron Sándor m. tiszti főorvos, Nagykároly.
Bagossy Bertalan kir. kath. főgimn. tanár, Szatmár-Németi
Bársony István a közp. szerk. biz. tagja, Budapest.
Berey József ref. esperes-lelkész, Nagyecsed.
Bodnár György kir. tanfelügyelő, Szatmár-Németi.
Domahidy István földbirtokos, Domahida.
Domahidy Sándor a várm. gazd. egylet elnöke, Szatmár-Németi.
Farkas Jenő polgármester, Felsőbánya.
Gorzó Bertalan m. levéltáros, Nagykároly.
Móricz Zsigmond író, Budapest.
Nyárády László kir. főmérnök, Szatmár-Németi.
Nyilas István író, Budapest.
Oblatek Béla kir. bányatanácsos, Nagybánya.
Ifj. Reiszig Ede dr. a közp, szerk. biz. tagja. Budapest.
Szellemy Geyza kir. bányatanácsos, Nagybánya.
Ujfalussy Amadil író, Nagykároly.
Vende Aladár a monografia szerkesztője, Budapest.
Vende Ernő tanár, Pécs.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Szatmár vármegye

Tartalomjegyzék

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK. »