« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI SZATMÁR-NÉMETI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI. KEZDŐLAP

Szatmárnémeti

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ Irta Vajay Károly dr. polgármester. »

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK:
Szatmár-Németi város közművelődési bizottságán kívül: Bárczy István Budapest székesfőváros polgármestere. - Bedő Albert ny. államtitkár. - Borovszky Samu dr. történetíró, a M. Tud. Akadémia tagja. - Gonda Béla ker. min. tanácsos. - Molnár Viktor államtitkár. - Némethy Károly dr. belügymin. tanácsos. - Pettkó Béla orsz. levéltáros. - Szinnyey József id. a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Vécsey Tamás dr. egyet. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI SZATMÁR-NÉMETI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI. KEZDŐLAP

Szatmárnémeti

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ Irta Vajay Károly dr. polgármester. »