« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI TEMES VÁRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Temes vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta Joanovich Sándor főispán. »

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:
Bátky Zsigmond, a Magyar nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtárának őre, néprajzi szakíró. - Bernát István, orsz. képv., a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Gazdaszövetség igazgatója. - Borovszky Samu dr., † főszerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Történelmi Társulat titkára. - Cholnoky Jenő dr., a Ferencz József Tudom. egyetem ny. r. tanára. - Gelléri Mór, királyi tanácsos, az Országos Iparegyesület Igazgatója. - Gonda Béla, kereskedelmi miniszteri tanácsos. - Hollán Sándor dr., miniszteri tanácsos, államvasúti igazgató. - Joanovich Sándor, főispán. - Molnár Viktor, ny. közoktatásügyi államtitkár. - Nagy Géza dr., nemzeti múzeumi őr, a Magyar Tudom. Akadémia tagja. - Némethy Károly dr., belügyminiszteri államtitkár. - Szinnyei József id., a Nemzeti Múzeum hírlapkönyvtárának őre, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI TEMES VÁRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Temes vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta Joanovich Sándor főispán. »