« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRÁFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Temesvár

Tartalomjegyzék

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
TEMESVÁRI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:
Bellai József
városi tanácsos,
Temesvár.
Berkeszi István dr.,
főreáliskolai igazgató,
Temesvár.
Geml József
királyi tan. főjegyző,
Temesvár.
Lendvai Jenő
a Keresk. és Iparkamara titkára,
Temesvár.
Szentkláray Jenő dr.
apátkanonok, a Magyar Tud. Akadémia tagja,
Temesvár.
Telbisz Károly dr.
udvari tanácsos, polgármester,
Temesvár.
Ury Lajos
királyi táblai elnöki titkár,
Temesvár.
Vende Ernő
tanár, az Irodalomtörténeti Társ. választmányi tagja,
Budapest.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRÁFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Temesvár

Tartalomjegyzék

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »