Tétel adatlapja

CÍMLAP

"A néppel tűzön-vízen át!"
Tudományos konferencia a nemzetőrségről, 2010

TARTALOM, ELŐSZÓTartalom

Előszó (Bokodi-Oláh Gergely)

A konferencia programja
Rövidítések

Bona Gábor: Az 1848-49-es nemzetőrség

Szelke-Tulipán Éva: Munkásmilíciák és nemzetőrség Budapesten 1956-ban
Cseh Géza: A Kádár-kormány Szolnokon
Kis József: A borsodi nemzetőrség, 1956

Cseh Zita: Az egri nemzetőrök rendvédelmi tevékenysége az 1956-os forradalomban
Orgoványi István: A nemzetőrség Bács-Kiskun megyében 1956-ban

Böőr László: Nemzetőrparancsnokok Pest megyében 1956 októberében
Szilágyi Mihály: Nemzetőrök Tolna megyében 1956-ban
Rozs András: Baranya megyei és pécsi nemzetőrségek az 1956-os forradalomban


Előszó

Az olvasó a 2010. május 18-án, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tartott, Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa által rendezett konferencia előadásainak anyagát tartja a kezében.

Szervezetünk Király Béla, egyesületünk alapítója kezdeményezésére, az ő útmutatása alapján 2009-ben szervezett először konferenciát a témában, hogy az egyesület hagyományápoló tevékenységét tudományos igényességgel valósíthassuk meg.

Célunkat, hogy az 1956-tal és a nemzetőrséggel foglalkozó történészeknek, helytörténészeknek, levéltárosoknak, meghívásos alapon évente lehetőséget biztosítunk, hogy kutatási eredményeiket a közönség, elsősorban pedig az egykori nemzetőrök elé tárják, immár második éve teljesítjük.

A konferencia ismét alkalmat biztosított arra is, hogy az egykori résztvevők, és a témával foglalkozó történészek találkozzanak egymással, megismerjék egymás nézőpontjait. Az előadások közt rendelkezésre álló időben mindig akadt hozzászóló, aki saját személyes élményével egészítette ki a hallottakat.

Köszönetünket fejezzük ki Sólyom László köztársasági elnök úrnak, hogy elvállalta a konferencia fővédnökségét. Köszönjük Horváth Miklós úrnak, hadtörténész egyetemi tanárnak, hogy levezető elnökként szerepet vállalt a rendezvény lebonyolításában. Köszönjük Dr. habil. Holló József Ferenc altábornagy úrnak, hogy helyet biztosított a rendezvénynek. Köszönjük az előadóknak, hogy vállalták a felkérést, valamint köszönet illeti az egyesület tagságát, akik nagy számban vettek részt az eseményen, és hozzászólásaikkal gazdagították azt.

A konferencia előadásainak anyagai tanulmány formájában olvashatók a kiadványban, a programmal megegyező sorrendben. A kiadvány reményeink szerint hozzájárul a történelmi időkben magának dicsőséget szerzett, hazájukért számos megpróbáltatást vállaló nemzetőrök jobb megismeréséhez.

Ezzel a kötettel is emléket akarunk állítani az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik meghatározó csoportjának, intézményének, valamint így szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az egykori nemzetőrök elfoglalhassák méltó helyüket a magyar történelemnek ebben a meghatározó pillanatában.

Budapest, 2010. november 10.
Bokodi-Oláh Gergely