Tétel adatlapja

CÍMLAP

Egy hajóban...
Hogyan segíti a társadalmi részvétel a fejlesztéseket?

TARTALOM, UTÓSZÓTartalom

Szeretem a mozit...
A kulisszák mögött
Nagy pénz, nagy felelősség
Pár nyilvánvaló (?!) tétel
Egyenrangú felek
Bölcs laikusok
5 érv a társadalmi részvétel mellett
Jogalap a részvételre
Partnerség - áldás vagy átok?!
Ludak és őrkutyák
Tanuljuk a részvételt!
Közös felelősség
Essünk túl rajta gyorsan?
A társadalmi részvétel jellemző problémái
Élő alapelv vagy írott malaszt?
Járni jár, csak nem jut?
Ember terve
Hogyan térül meg a részvételbe fektetés?

Rövidítések jegyzéke
Felhasznált és ajánlott irodalom
Egy hajóban...
Impresszum


Utószó

A közösségi részvétel három pillérének megléte önmagában nem elegendő a környezeti demokrácia biztosításához - írja Fülöp Sándor.

Ha nincs a lakosság körében olyan személy, aki a környezeti információk iránt érdeklődne, vagy nincs olyan, aki képes lenne azokat feldolgozni, megérteni és a megfelelő döntéshozatali eljárásokban fellépni, sőt szükség eseten az egyébként elvileg rendelkezésre álló jogorvoslatokkal is élni, akkor a közösségi részvétel szépen kidolgozott, cizellált rendszere hiábavaló.

Az Aarhusi Egyezmény a részes felek kötelességéve teszi, hogy nyújtsanak megfelelő segítséget és tájékoztatást a nyilvánosság tagjai és szervezetei számára a környezeti demokrácia legfontosabb kérdéseiben. A legtöbb országban a részvételre képesítés, a környezeti nevelés és a legfontosabb környezeti információk aktív terjesztése érdekében külön szervezetrendszert hoznak létre, meghozza - az integráció elvének szellemében - nem kizárólag a környezetvédelmi hatóságok körében.

Több országban a részvételre képesítés tervszerű programjainak állandó elemei a különböző tájékoztató kiadványok, környezetvédelmi kampányok, valamint a nyilvánossággal közvetlen kapcsolatban álló hivatalnokok, a civil szervezetek és egyéb érdeklődők számára külön-külön vagy akár együttesen is megtartott tréningek.

A közösségi részvétel szakmai színvonalának, tájékozottságának növelése többszörösen megtérül az állami szervezetek számára, hiszen ezáltal hatékonyabb közösségi részvételhez jutnak, amely többé nem hátráltató tényező, hanem inkább komoly segítség lehet a hatóságok munkájában.

Az egyezmény jelentősége azonban messze túlmutat a jog világán, mivel rendszerének és hatékonyságának alapvető szerepe van a jó kormányzás politikai és társadalmi követelményeinek érvényesítésében is. A közösségi részvétel ilyen szabályozása döntő szerepet játszik a kormányzati munka minden szintje átláthatóságának és elszámoltathatóságának fokozottabb biztosításában.

Nem kétséges, hogy mindezeknek a jogi lehetőségeknek és azok megfelelő, felkészült alkalmazásának óriási jelentősége van a közigazgatás demokratikus működése, munkájának színvonala, törvényessége szempontjából.