Tartalom

Első kötet

 

Táblázatok jegyzéke

xxi

Képek jegyzéke

xxiii

Térképek jegyzékei

xxvii

Előszó (Mezei András)

xxix

A szerző előszava a második kiadáshoz

xxxi

Előszó az első kiadáshoz (Berend T. Iván)

xxxix

A Wehrmacht és az SS rangfokozatai

xlv

Főbb forrásmunkák

xlvii

 

1. A pusztulás előjátéka

1

A magyarországi zsidóság „aranykora”

1

A magyarországi zsidóság fejlődése és egyenjogúsodása

2

A nemzetiségi kérdés

5

Baloldali radikális rendszerek

12

Ellenforradalom és fehérterror

15

A hazafias egyesületek

19

    Gömbös Gyula, 20

 

Trianon és hatása

20

Az első zsidóellenes intézkedések

26

Jegyzetek

30

 

 

2. A konszolidációtól az „előfasizmusig”

38

A bethleni konszolidáció: 1921-1931

38

    Az inga kileng jobbra: a Gömbös-éra, 1932-1936

43

    Gömbös antiszemitizmusa, 43; Gömbös

 

    felemelkedése, 44; Gömbös miniszterelnöksége, 45;

 

    A náci Németország hatása, 52

 

Szélsőjobboldali pártok és mozgalmak felemelkedése

54

    Jobboldali szervezetek, 57; Szálasi Ferenc, 59;

 

    Szálasi pártjai, 62

 

Jegyzetek

66

 

 

3. A magyarországi zsidóság a pusztulás előtt

73

Demográfiai szerkezet

73

Gazdasági helyzet

75

A kulturális és szociológiai sajátosságok

78

Hitközségek és közösségi szervezetek

81

A magyarországi zsidóság vezetői

87

A náci uralom alá került Európa zsidóságának

 

elpusztításával kapcsolatos magyarországi reakciók

92

Zsidó menekültek Magyarországon

99

Jegyzetek

107

 

 

4. A vég kezdete

116

Darányi kétértelmű politizálása

116

A győri program

117

Az első zsidótörvény

120

    A törvény előírásai, 122

 

Imrédy a hatalomban

125

A Felvidék visszacsatolása

127

A felvidéki zsidóság

129

Útban a második zsidótörvény felé

129

Jegyzetek

133

 

 

5. A Teleki-korszak

137

Ki volt Teleki?

137

Teleki antiszemitizmusa

138

Kárpátalja visszacsatolása

141

A kárpátaljai zsidóság

143

A második zsidótörvény

144

    A törvény előírásai, 151

 

A népi németek, a Volksdeutschok

153

Az 1939. évi választások

157

A jobboldali sajtó

157

Teleki revíziós politikája

158

Útban a második bécsi döntés felé: Észak-Erdély visszacsatolása

160

Az erdélyi zsidóság

164

A birodalom körüludvarlása

169

    A Magyar Megújulás Pártja, 171; Teleki manőverei, 172

 

Összeesküvés Jugoszlávia ellen

174

A délvidéki zsidóság: népmozgalmi adatok

177

Jegyzetek

178

 

 

6. A Bárdossy-korszak

190

Ki volt Bárdossy?

190

Bárdossy zsidópolitikája

191

A harmadik zsidótörvény

192

Háború a Szovjetunió ellen

193

Az antiszemitizmus felerősödése

196

A kamenyec-podolszkiji vérengzés

197

    Menekültek Magyarországon, 197;

 

    A KEOKH, 198; A „hontalan” zsidók

 

    összefogdosása és deportálása, 199; A hontalan

 

    zsidók lemészárlása, 203

 

A délvidéki vérengzés

206

 Hadművelet a partizánok ellen, 206;

 

 Tömegmészárlás a Sajkás vidéken, 206; Az újvidéki

 

    vérengzés, 207; További kegyetlenkedések, 210;

 

    Statisztikai összegezés, 210; A mészárlás

 

    fogadtatása, 210

 

Bárdossy bukása

214

Jegyzetek

215

 

 

7. A Kállay-korszak

222

Kállay politikája

222

Kállay politikája a zsidókérdésben

226

Német nyomás a „végső megoldás” érdekében

229

A diplomácia mozgásba lendül

231

Szélsőjobboldali nyomás alatt

237

Az első klessheimi találkozó

240

Veesenmayer első magyarországi küldetése

242

A német külügyminisztérium teljes sebességre kapcsol

243

Veesenmayer második magyarországi küldetése

247

Jegyzetek

249

 

 

8. A magyar zsidók sorsa a német megszállás alatt álló Európában

256

Németország, a Németországhoz csatolt területek és a Főkormányzóság

256

Nyugat-Európa német megszállás alatt

261

    Belgium, 263; Franciaország, 264; Hollandia, 266

 

Görögország és Olaszország

268

Szlovákia

268

Jegyzetek

271

 

 

9. Az első tömegdeportálási tervek

276

Az eredeti célkitűzés

276

A terv mögött meghúzódó szélsőjobboldaliak

277

A terv felélesztése

280

Wisliceny látogatása Budapesten

281

Himmler érdeklődése a terv iránt

283

Jegyzetek

284

 

 

10. A munkaszolgálat

287

Előzmények

287

A munkaszolgálat törvényi megalapozása

289

A Honvédelmi Minisztérium magatartása

291

A munkaszolgálat megszervezése

294

Az átmeneti szakasz

297

A zsidó munkaszolgálat újraszabályozása

304

A munkaszolgálat a háború idején

306

    Egyenruha és ruházat, 306; A sárga karszalag, 310

 

Zsidó munkaszolgálatosok Ukrajnában

311

    Német-magyar súrlódások, 315

 

A munkaszolgálatosok munkája és szenvedései

317

Nagybaczoni Nagy Vilmos minisztersége

326

    Az 1942. évi XIV. tc., 328

 

A munkaszolgálat átszervezése

330

    További reformintézkedések, 331; További

 

    átszervezési intézkedések, 333

 

Munkaszolgálatosok Borban

335

    Egyezmény a munkaszolgálatosok

 

    odavezényléséről, 335; Munkakörülmények, 339.

 

    A pusztulás útja, 340; Vérfürdő 1944. október

 

    7-8-án, 342; A Sztójay-korszak, 343; A nyilas

 

    korszak, 349

 

A munkaszolgálatosok segélyezése

351

Magyar zsidók szovjet hadifogolytáborokban

354

Jegyzetek

356

 

 

11. Úton a pusztulás felé

371

A német megszállás előzményei

371

A klessheimi kastélyban tartott értekezlet

377

A koronatanács március 19-i ülése

378

A „Jägerstab”-terv

385

Horthy hozzájárulása „zsidó munkások” átadásához

386

Jegyzetek

389

 

 

12. A megszálló erők és hatóságok

394

A Wehrmacht

394

A Führer és a külügyminisztérium képviselete

395

A Birodalmi Biztonsági Főhivatal szervei

399

    A magasabb SS és rendőrség parancsnoka, 399; Az

 

    Eichmann-Sonderkommando, 402

 

Jegyzetek

405

 

 

13. A Sztójay-kormány

408

A rendőrség

413

A XX. és XXI. osztály

416

Csendőrség

417

A közigazgatás

422

Jegyzetek

425

 

 

14. A Zsidó Tanács

430

Irányelvek

430

A budapesti Zsidó Tanács

431

Stern Samu magyarázata

434

A Tanács felfogása és politikája

436

A Tanács tagjainak nyújtott kedvezmények

437

A sértetlenséget biztosító igazolványok ügye

439

A közösség atomizálódása

441

A zsidó tömegek megnyugtatása

445

Az első tárgyalás Eichmann-nal

447

Tervek a hitközségi rendszer strukturális átszervezésére

451

A Tanács „legalizálása”

458

Az új tanácstagok kinevezésének háttere

461

    Berend és a Tanács, 461; Berend pere, 466

 

Az átszervezett Tanács működése

470

A Magyarországi Keresztény Zsidók Szövetsége

471

Az ideiglenes intézőbizottság átszervezése

475

Jegyzetek

478

 

 

15. Az első zsidóellenes intézkedések

489

Letartóztatások és megfélemlítés

489

Követelések és lefoglalások

494

A zsidók elszigetelése: zsidóellenes rendeletek

499

A zsidók megjelölése

501

Társadalmi és szellemi „megtisztulás”

506

    A Magyar Királyi Nemzetvédelmi

 

    Propagandahivatal, 511;

 

    A Zsidókérdéskutató

 

    Magyar Intézet, 513

 

Jegyzetek

514

 

 

16. A gazdasági megsemmisítés

520

A zsidók kifosztása

520

A végső megoldás közgazdasága

521

A német kisajátítások folyamata

522

A Sztójay-kormány „törvényhozó” intézkedései

524

Magyar reagálás a német kisajátításokra

530

Az SS megszerzi a Weiss Manfréd Műveket

532

A magyar kormány reagálása

536

A német külügyminisztérium reagálása

538

Jegyzetek

541

 

 

17. A gettósítás: első szakasz

547

A gettósítási döntés

547

A hadműveleti területek

555

A magyar zsidótlanitó különítmény

556

A gettósítás, összegyűjtés és deportálás alapterve

557

    A gettósítási folyamat, 559

 

A zsidók elgondolásai

561

I. zóna: Kárpátalja és Északkelet-Magyarország

563

    Munkács, 565; Ungvár, 566; Beregszász, 568;

 

    Nagyszőllős, 568; Huszt, 568; Iza, 568; Técső, 568;

 

    Sátoraljaújhely, 569; Máramarossziget, 569; Kassa, 571;

 

    Nyíregyháza, 573; Mátészalka, 575; Kisvárda, 576

 

„Szükség”-intézkedések Dél-Magyarországon

576

A Központi Zsidó Tanács reagálása

577

Internálások a tanács közreműködésével

582

A gettósításról intézkedő kormányrendelet

584

Jegyzetek

585

 

 

18. II. zóna: Észak-Erdély

597

Értekezletek a gettósításról

597

A gettóba tömörítés

599

    A kolozsvári gettó, 602; Szamosújvár, 604;

 

    Dés, 605; Szilágysomlyó, 607; Szatmárnémeti, 608;

 

    Nagybánya, 609; Beszterce, 610; Nagyvárad, 610

 

Székelyföld

614

    Marosvásárhely, 615; Szászrégen, 617;

 

    Sepsiszentgyörgy, 618

 

Endre körútja

618

Áttekintés az észak-erdélyi gettósításról

619

Jegyzetek

620

 

 

19. A deportálás

629

A zsidók demoralizálása

629

A deportálási tervek véglegesítése

630

Végrehajtási utasítások

634

A szállítás megszervezése

637

A deportálások: az I. és a II. zóna

638

Rendkívüli deportálások Eberhard von Thadden küldetése

642

Német porhintési kísérletek

643

Német film a deportálásokról

646

Ferenczy jelentései a deportálásokról

648

Hivatalos magyar porhintés

649

Jegyzetek

651

 

 

20. A III. zóna: Észak-Magyarország

655

A zsidók koncentrálása

655

A II. csendőrkerület

657

    Dunaszerdahely, 657; Érsekújvár, 657; Győr, 658;

 

    Komárom, 659; Léva, 659; Székesfehérvár, 659

 

A VII. csendőrkerület

661

    Balassagyarmat, 661; Eger, 661; Hatvan, 662;

 

    Miskolc, 662; Salgótarján, 664

 

A Zsidó Tanács reagálása

664

„Lázadás” a Tanács ellen

666

Jegyzetek

670

 

 

Második kötet

 

21. A IV. zóna: Dél-Magyarország a Dunától keletre

677

A gettósítási folyamat

677

Az V. csendőrkerület

678

    Hódmezővásárhely, 678; Kalocsa, 678; Kecel, 678;

 

    Kiskőrös, 679; Makó, 679; Nagykáta, 679;

 

    Szarvas, 680; Szentes, 680

 

A VI. csendőrkerület

680

    Hajdúböszörmény, 681; Hajdúdorog, 681;

 

    Hajdúhadház, 681; Hajdúnánás, 681;

 

    Hajdúszoboszló, 681; Karcag, 681; Téglás, 681

 

A Délvidék

682

    Bácstopolya, 684; Baja, 684; Szabadka, 685

 

A zsidók koncentrálása

685

    Bácsalmás, 687; Békéscsaba, 687; Debrecen, 688;

 

    Kecskemét, 691; Szeged, 691; Szolnok, 696;

 

    Nagyvárad, 697

 

„Félretevés” Strasshofban

697

A Zsidó Tanács reagálása

701

Jegyzetek

706

 

 

22. Az utolsó szakasz: az V. és a VI. zóna és Auschwítz

719

Az V. zóna: Nyugat-Magyarország

719

    Bonyhád, 719; Keszthely, 720; Körmend, 720;

 

    Kőszeg, 720; Mohács, 721; Nagyatád, 721;

 

    Nagykanizsa, 721; Sárbogárd, 721;

 

    Szentgotthárd, 726; Vasvár, 726; Veszprém, 727

 

A koncentrálás folyamata

727

    Kaposvár, 729; Paks, 729; Pápa, 730; Pécs, 731;

 

    Sárvár, 731; Sopron, 733; Szombathely, 733;

 

    Zalaegerszeg, 735; A deportálás zónák szerinti értékelése, 737

 

A VI. zóna: Budapest és környéke

737

    Csepel, 739; Kispest, 739; Újpest, 739

 

Gettók és gyűjtőtáborok

739

    Budakalász, 740; Monor, 740

 

Magyar zsidók Auschwitzban

741

Magyar zsidók más koncentrációs táborokban

754

Jegyzetek

755

 

 

23. A hallgatás összeesküvése

767

Tények és információforrások

767

Az első leleplezések a tömeggyilkosságokról

768

Jelentések a végleges megoldásra vonatkozó náci döntésről

772

Lengyel és szlovák menekültek leleplezései

775

Zsidó vezetők beismerései

780

Az auschwitzi jegyzőkönyvek

784

A magyar vezetők tudomása a katasztrófáról

792

Értékelési kísérlet

794

    Kasztner és az auschwitzi jegyzőkönyvek, 795

 

Jegyzetek

780

 

 

24. A budapesti zsidók sorsa

810

A budapesti zsidók koncentrálása: csillagos házak létesítése

810

A zsidók átköltöztetése

813

    A „törvényes” rendelkezések, 813

 

A kitért zsidók különválasztása

816

    A zsidó lakások kezelése, 817

 

Jegyzetek

818

 

 

25. A deportálások leállításától a Szálasi-puccsig

821

A minisztertanács ülései

821

    Baky és Endre „magyarázatai”, 824; Nyomás

 

    Horthyra, 831; A koronatanács június 26-i ülése, 833

 

A Baky-féle puccskísérlet és a budapesti zsidók deportálására szőtt terv

838

A deportálások leállítása

840

Németország és a budapesti zsidók deportálása

841

A kistarcsai tragédia

849

A budapesti zsidó közösség 1944 nyarán

851

    Kulturális és oktatási helyzet, 852; A kitérések és a

 

    kitértek, 854; A mentesítési rendszer, 858

 

Ferenczy, a „megmentő”

864

A deportálások felújításának veszélye

868

A Lakatos-kormány

875

Mozgósítás munkára

878

Jegyzetek

886

 

 

26. A Szálasi-éra

900

A végkifejlet felé

900

A fegyverszüneti kísérlet és az október 15-i puccs

904

A nyilasterror elszabadulása

908

Az új zsidóellenes akció német vonatkozásai

913

A zsidóellenes kampány

914

Halálmenetek Hegyeshalomba

919

A munkaszolgálatosok sorsa a hadseregnél

925

A nemzetközi gettó

927

A budapesti gettó

932

A gettó igazgatása

939

A közbiztonsági rendszer

941

Élelmezés és ellátás

943

Egészségügyi problémák

945

Oktatás és vallási élet

948

A kormány vagdalkozása és a féktelen terror

949

Tervek a gettó elpusztítására

959

Jegyzetek

961

 

 

27. A külföldi zsidók helyzete Magyarországon

973

Külföldi állampolgárságú zsidók Magyarországon a német megszállás előtt

973

A zsidóellenes intézkedések és a külföldi állampolgárságú zsidók

974

A kormányhatározatok

976

A tengelybarát államok

979

    Bulgária, 979; Horvátország, 979; Finnország, 980

 

    Franciaország, 980; A Harmadik Birodalom, 981;

 

    Olaszország, 981; Románia, 981; Szlovákia, 982

 

Az ellenséges és a semleges államok

984

Jegyzetek

985

 

 

28. A magyar zsidók helyzete külföldön

989

Áttekintés a német megszállás előtti időszakról

989

Románia és a végső megoldás: az átvételtől az elutasításig

991

Románia: a magyar zsidók menedéke

994

Szlovákia: a zsidóüldözés úttörője

1002

Szlovákia: az ideiglenes menedék

1004

Szlovákia: a tragédia beteljesedik

1005

Jegyzetek

1007

 

 

29. Mentés és ellenállás

1012

A belpolitikai légkör a mentés és az ellenállás szempontjából

1012

A magyar keresztények magatartása

1012

A zsidók önsegítő próbálkozásai

1019

A Zsidó Tanács

1021

A budapesti Mentőbizottság: A Kasztner-vonal

1023

Brand küldetése

1032

    A szabad világ reagálása, 1036; Brand felfogása a

 

    Yishuv-vezetőkről, 1040

 

Az SS-vonal és eredményei

1042

    A Kasztner-szállítmány, 1043;

 

    Kasztner tárgyalásai Becherrel, 1047;

 

    A Kasztner-transzport kiszabadulása, 1055;

 

    Vetélkedés a dicsőségért, 1057

 

A Kasztner-ügy Izraelben

1058

A mentés egyéb csatornái

1066

    Krausz Miklós szerepe a mentésben, 1067; Komoly

 

    Ottó szerepe a mentésben, 1071

 

A nem zsidók mentési próbálkozásai

1075

Az ellenállás

1077

    A magyar ellenállás, 1078; A zsidó ellenállás, 1082;

 

    Az ejtőernyősök, 1083; A magyar közvélemény

 

    felvilágosításának kísérlete, 1086;

 

    A munkaszolgálatosok fölfegyverzésének terve, 1087;

 

    A haluc fiatalok mentőakciói, 1088

 

Jegyzetek

1101

 

 

30. A keresztény egyházak álláspontja és lépései

1122

A keresztény egyházak és a zsidók

1122

A katolikus egyház álláspontja és lépései

1127

A protestáns egyházak álláspontja és lépései

1136

Egyes püspökök álláspontja és lépései

1141

A keresztény egyházak a nyilasuralom alatt

1145

A Szent Kereszt Egyesület

1147

A Jó Pásztor Bizottság

1147

Jegyzetek

1149

 

 

31. Nemzetközi reagálás és közbelépés

1155

A Nemzetközi Vöröskereszt

1155

A Vatikán és a budapesti nunciatura

1162

A semleges államok álláspontja és lépései

1175

    Svájc, 1175; Svédország, 1182; Raoul Wallenberg

 

    szerepe, 1184; Wallenberg eltűnése, 1188;

 

    Spanyolország, 1190; Portugália, 1192;

 

    Törökország, 1194

 

A nyugati szövetségesek álláspontja és lépései

1195

    A közömbösség politikája, 1195; A nyugati

 

    szövetségesek a magyarországi zsidóság elpusztítása

 

    idején, 1200; A szövetségesek reagálása a

 

    Brand-misszióra, 1203; A szövetségesek reagálása az

 

    auschwitzi jegyzőkönyvre és Krausz

 

    beszámolójára, 1208; A szövetségesek reagálása a

 

    Horthy-féle ajánlatra, 1211

 

A Szovjetunió

1216

El Salvador

1218

A zsidó segélyező- és mentőszervezetek

1219

Jegyzetek

1223

 

 

32. Felszabadulás, jóvátétel, megtorlás

1244

Felszabadulás

1244

A magyar zsidóság veszteségei: statisztikai áttekintés

1245

Ujjászerveződés

1250

A hitközségek újjáélesztése

1252

Kártérítés, jóvátétel és kárpótlás

1254

Válasz a zsidó követelésekre: neo-antiszemitizmus

1262

Kártérítés, jóvátétel a Német Szövetségi Köztársaságból

1264

Háborús bűnperek

1268

    Magyarország, 1268; Románia, 1273; Jugoszlávia,

 

    1274; Német Szövetségi Köztársaság, 1275;

 

    Ausztria, 1277; Más országok, 1279

 

A megszököttek

1279

Jegyzetek

1280

 

 

33. Magyarországi reagálások a Holocaustra

1295

Az első békeévek

1295

A sztálinista korszak

1300

A sztálinizmus utáni korszak

1301

A posztkommunista korszak

1303

Jegyzetek

1312

 

 

 

 

Első függelék: A munkaszolgálati rendszer irányítása

 

a Honvédelmi Minisztériumban, 1944

1321

 

 

Második függelék: A németek rendelkezésére bocsátott

 

munkaszolgálatos-századok

1323

    

 

Harmadik függelék: Az 1944. március 29. és december 6

 

között kiadott főbb zsidóellenes rendeletek

1325

 

 

Negyedik függelék: Magyar és külföldi zsidó szerzők,

 

akiknek a műveit betiltották

1339

    Magyar zsidó szerzők

1339

    Külföldi zsidó szerzők

1340

    Magyar zsidó szerzők (pótlista)

1340

    Külföldi zsidó szerzők (pótlista)

1341

 

 

Ötödik függelék: Kronológia

1342

 

 

Hatodik függelék: A Kassán 1944-ben áthaladt halálvonatok:

 

időpont, eredetállomás, utasszám

1357

 

 

Glosszárium

1360

Névmutató

1368

Földrajzi nevek mutatója

1419

Tárgymutató

1452

 
KezdĹ‘lap    Tovább