1038 MENTÉS ÉS ELLENÁLLÁS

Brand és a budapesti Mentőbizottság, hanem a pozsonyi is gyors és határozott cselekvésre buzdította. Nem sokkal Brand megérkezése után sür-gŐnyileg kétszer is megerősítették a magyarországi tömeges deportálások hírét, és nyomatékosan kérték az Auschwitzba vezető vasútvonalak bombázásának megindítását. Sürgették továbbá, hogy a Brand tarsolyában lévő javaslatokat tegyék komoly megfontolás tárgyává Isztambulban.75

Eközben a jeruzsálemi és londoni zsidó vezetők is eldöntötték, mit tegyenek. Moshe Shertok (később Sharett), a Jewish Agency politikai osztályánakvezetője, valamint Dávid Ben-Gurion, akikVenya Pomerantztól kaptak útbaigazítást Brand küldetéséről Jeruzsálemben, május 25-én érintkezésbe léptek Sir Harold MacMichaellel, Palesztina brit főbiztosával. Sir Harold úgy tekintette a Brand-missziót, mint „náci cselszövést, melynek valódi indítékai messze esnek bevallott céljától", mindazonáltal késlekedés nélkül értesítette a külügyminisztériumot a zsidó vezetők közléséről. 76 Shertok kísérletét a Branddal való azonnali találkozásra a britek meghiúsították, a találkozó azonban végül mégis létrejöhetett, mégpedig a szíriai Aleppóban, miután a britek vállalták, hogy nem fognak akadályt gördíteni Brand hazatérése elé. Egyébként a Brit Hírszerző Szolgálat figyelte Brand és Grosz minden lépését, és nyilvánvalóan türelmetlenül várta az alkalmat, hogy kivallathassa a két „SS-ügynököt".

Brandnak indulása előtt sikerült rávennie az isztambuli Vaada vezetőit, hogy állítsanak össze a megállapodással kapcsolatban valamiféle jegyzőkönyvet vagy memorandumot, amit mint „az előrelépés bizonyítékát" küldhetnének Budapestre a Sonderkommando félrevezetése érdekében. A jegyzőkönyvet 1944. május 29-én írták alá. Ez kimondja, hogy tárgyalások folynak az Eichmann ajánlatával összefüggő jogi és politikai nehézségek leküzdésére, de a németeknek az időközi megállapodás értelmében a tárgyalások időtartamára be kell szüntetniük a zsidóüldözést, és lehetővé kell tenniük a zsidók kivándorlását.77 A „megállapodás" szövege - valószínűleg a futárposta akadozása miatt - csak július 5-én jutott el Budapestre.78 Ugyanezeket az alapgondolatokat tartalmazta az a levél is, amelyet május 28-án küldtek el a Zsidó Tanácsnak.79

Saját érdekeit és „diplomáciai" különmisszióját szem előtt tartva, Grosz június l-jén elhagyta Isztambult, és szíriai területre lépve mindjárt brit fogságba került,80 Brand, brit vízummal a birtokában, négy nappal később indult Aleppóba; vele tartott Echud Avriel a Jewish Agencytől. Amikor a vonat megállt Ankarában, Brandot saját állítása szerint bizalmasan figyelmeztette Joseph Klarman és Yaakov Griffel, a revizionista, illetve az Agudath Yisrael cionista csoport képviselője, hogy csapdába akarják csalni őt. Aleppóba érkezésekor, június 7-én valóban őrizetbe vették Brandot. Nem is találkozhatott Shertokkal és a Jewish Agency két

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1038.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/