1088 MENTÉS ÉS ELLENÁLLÁS

kén. Javasolta, hogy irányítsák a fővárosba és fegyverezzék fel a többieket is. Lázár kérésére összeállították a munkaszolgálatos-századok listáját.

Október 15-én Pallavicini közölte Gergellyel, hogy elérkezett a cselekvés pillanata, és hogy másnap reggel Lázár pararifcsa nyomán ki fogja hirdetni, mely laktanyák osztják szét a fegyvereket a munkaszolgálatosok között. Arra kérte továbbá Gergelyt, hogy írjon meg egy kiáltványt, amit majd felolvasnak a munkaszolgálatosoknak, és gondoskodjék másnap reggelre húsz futárról, akik eljuttatják a századokhoz a parancsot és a kiáltvány példányait. A kiáltvány rendben el is készült, a futárok is összegyűltek dr. Beér János lakásán, a tervek és az azokra alapozott remények mégis szertefoszlottak, miután a kormányzó a Magyar Front vezetőinek meglepetésére éppen ezen a napon - a tervezettnél három nappal korábban — jelentette be Magyarország fegyverszüneti kérelmét.232

Közvetlenül az október 15-16-i puccs után néhány fölfegyverzett munkaszolgálatos két épületben - a Népszínház utca 31 .-ben és a Teleki tér 4.-ben - elbarikádozta magát, és fölvette a harcot a nyilasokkal. Az elkerülhetetlenül tragikus kimenetelű küzdelemben a német csapatok támogatásátélvező nyilasok megsemmisítették a munkaszolgálatos ellenállókat. A zsidó ellenállásnak ezt az epizódját a nyilasok később ürügyül használták a fővárosi zsidóság elleni irtó hadjárat megindítására.

A munkaszolgálatosok egyéb ellenállási cselekményekben is részt vettek. A 101/359. század, az ún. Ruhagyűjtő Munkásszázad egy 25 fős egysége például rendkívüli szolgálatokat tett az üldözött zsidóknak. Az egység a Nemzetközi Vöröskereszt T-szekciója néven vált ismertté, és dr. Wilhelm György - Wühelm Károly fia - vezetésével sok hősies mentőakciót vitt véghez. Tagjai - Békeffi István, Komlós István, Rádi István, Stella Adorján és mások - többek között kimentettek zsidókat a Hegyeshalom felé vonuló halálmenetekből, és eljuttatták a gyermekotthonokba és a gettóba a Nemzetközi Vöröskereszt által rendelkezésükre bocsátott élelmet. A sors iróniája, hogy őket magukat is meg kellett menteni - november 29-én, amikorra kitűzték deportálásukat. Megmenekülésüket egy zsidó származású újságíró, a Nemzetközi Vöröskereszttel és a pápai nunci-ussal is kapcsolatban lévő Újváry Sándor György csoportjának köszönhették.233 A T-szekció és az Újváry-csoport mentési tevékenysége párhuzamba állítható a halucók mentőakcióival.

A haluc fiatalok mentőakciói. Ellentétben a Zsidó Tanács (lásd a 14. fejezetet) és a Mentőbizottság álláspontjával, az ifjú cionista aktivisták (akik mindössze néhány százan voltak) fegyvert fogtak a zsidók mentésére. Tetteik a magyar zsidóság tragikus történetének kimagasló epizódjai. Nyílt harcba sohasem bocsátkoztak, és egyetlen Auschwitzba vezető vas

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1088.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/