1106 MENTÉS ÉS ELLENÁLLÁS

ties of the Jewish Agency Delegation in Istanbul in 1943". RAH, 435-450. o. Lásd még a 3. fejezetben.

72. Auschwitz térképét, valamint a haláltábor és a hozzá vezető vasútvonalak bombázására vonatkozó kérést eredetileg az auschwitzi jegyzőkönyvek tartalmazták, amelyeket a budapesti Vaada vezetői 1944 áprilisának végén kaptak meg.

73. Weissberg, m., 119-120. és 122. o.

74. Az amerikai külügyminisztériumot a brit külügyminisztérium is rendszeresen tájékoztatta a Brand-ügy fejleményeiről. Az így szerzett értesüléseket - az amerikai állásponttal együtt - Hull külügyminiszter továbbította Steinhardtnak.

75. „Szigorúan bizalmas" jelentés Steinhardt nagykövet számára 1944. június 4-én. Moreshet, irattár, D. 1. 721.

76. Public Record Office, London, 371/42813-819. köteg, 1399. o.

77. A jegyzőkönyv szövegét lásd Beth Lohamei Hagetaot, irattár, Hungaria-Slo-vakia, 2. U278. dok. Valamelyest rövidítve angolul: Weissberg 131-132. o.

Vannak történészek, akik szerint az SS igen nagy becsben tartotta a megállapodásról készült jegyzőkönyvet, és ennek hatására szüntette volna be a deportálásokat. Összefüggést vélnek fölfedezni a jegyzőkönyv, illetve Horthy július 7-i, a deportálásokat leállító döntése között. Ilyen alapon azonban megmagyarázhatatlan, miért deportálta Eichmann Sonderkommandója oly mohón a kistarcsai és a sárvári internálótábor több ezer zsidó lakóját, illetve hogy miért reagáltak oly elutasítóan a nácik arra a svájci és svéd ajánlatra, hogy kíméljenek meg egy bizonyos, korlátozott számú magyar zsidót (lásd a 25. fejezetet). Lásd például Paul L. Rose: „Joel Brand's Interim Agreement and the Course of Nazi-Jewish Negotiations 1944-1945." The Historical Journal, 34. 4. (1991), 209-229. o.

78. Lásd az isztambuli Vaadának a budapesti Mentőbizottsághoz címzett, 1944. július 5-i levelét: Moreset, irattár, D. 1. 748. dok. A levelet Budapesten július 7-én kézbesítették- azon a napon, amikor Horthy leállította a deportálásokat. Der Kastner-Bericht, 148. o.

79. Beth Lohamei Hagetaot, irattár, Hungaria-Slovakia, 2. IJ275. dok.

80. Röviddel Isztambulba érkezése után Grosz kérte a brit hatóságokat, hogy engedjék továbbutazni a Közel-Keletre, „mivel félt az ellenséges területre való visszatérés következményeitől". A britek, miután Aleppóban letartóztatták, kétes múltja miatt úgy döntöttek, hogy a háború végéig őrizetben tartják. Public Record Office, London, 371/42807-812. köteg, 79., 81. o.

81. Shertok előzetes értesítése, kelt 1944. június 27-én. Weizmann-Archívum, Rehovot, Izrael.

82. Uo.

83. Moreshet, irattár, D. 1. 713. dok. Ezeket a kétségbeesett budapesti kéréseket Jeruzsálembe továbbították, majd Shertok a brit külügyminisztérium útján eljuttatta Weizmannhoz. Ő úgy foglalt állást, hogy Brand visszatérése „nem tűr halasztást", és követelte, szólítsák fel a németeket arra, hogy egy találkozó létrejöttéig szüntessék be a zsidók pusztítását. Lásd Randall június 23-i, Weizmann-nak írt levelét. Weizmann-Archívum.

84. Moreshet, irattár, D. L 713. dok.

85. A szövetséges nagyhatalmak vezetőinek és tisztségviselőinek a Brand-üggyel kapcsolatos magatartását a 31. fejezetben értékeljük. A Brand-ügy további tanulmányozásához: Gustav Warburg: „Rescuing Hungárián Jews". The Jewish Monthly, London /. 1947. október, 26-37. o.; „The Strange Case of Joel Brand". Jewish Ob-serverandMidcUeEastReview, London,3. 1954, április9., 3-4. o.; június í 1., 5-6. o.;

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1106.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/