112 A MAGYARORSZÁGI ZS IDÓSÁG A PUSZTULÁS ELŐTT

ubeRomania uteguvoeha liindiniut hanatzit." (Zsidó vezetői csoportok Magyarországon és Romániában - Reagálások a nácik politikájára.) In: Dapim leckeker takufat ha-shoa. Hakibbutz Hameuchad, Tel-Aviv, 1978,1:25- 43. o.

46. Stern, Lm., 31. o. Vö. George Bárány: „Magyar Jewor Jewish Magyar? Ref-lections on the Question of Assimilation." In: Jews and Non-Jews in Eastem Europe, 1918-1945. Szerk.: B. Vágó-G. L. Mosse. John Wiley, New York, 1974, 51-98. o.

47. Stern, i. m., 30. o.

48. Uo., 31. 0.

49. Uo., 19.o.

50. A magyarországi zsidóság hagyományos vezetőinek tehetetlenségét és ennek egynémely okát a Pesti Izraelita Hitközség főtitkára és a Zsidó Tanács egyik tekintélyes tisztviselője, Munkácsi Ernő is észrevette, illetve szóvá tette Hogyan történt? Adatok és okmányok a magyar zsidóság tragédiájához c. könyvében. Renaissance, Bp., 1947, 10. és 54-55. o. A zsidó vezetés működését az 1944. március 19-i utáni időkben könyvem 14. fejezetében vizsgálom. 1944. március 19-ig a zsidó sajtó sokszínű volt. Heti-, illetve havi lapok, folyóiratok, politikai, illetve kulturális irányzatúak voltak közöttük. A Magyar Zsidók Lapjának elődje 1882-1938 között az Egyenlőség, a Pesti Izraelita Hitközség félhivatalos lapja volt Szabolcsi Miksa, majd fia, Szabolcsi Lajos szerkesztésében.

51. A művészeti és kulturális programokat az OMIKE égisze alatt és támogatásával szervezték. Kultúrdélutánokat rendeztek, ahol a világirodalom leghíresebb darabjait mutatták be, Racine-t, Ibsent, Moliére-t játszottak; operákat és operetteket. Az ország megszállásának hónapjában például Verdi Aidáját mutatták be. Az SS a megszállás első napján Bánóczi Lászlón keresztül vette fel a kapcsolatot a zsidó vezetéssel. Bánóczi az OMIKE művészeti vezetője volt, és éppen a Síp utca 12.-ben, a tótközségi székházban tartózkodott. Lásd a 14. fejezetet.

52. A Magyar Zsidók Lapja, 1942. január 22., 7. o.

53. Eppler Sándor 1942 februárjában a nagy amerikai zsidó szervezetekről, a Jointról, az ORT-ról, a HIAS-ról és a többiekről tartott előadást. Ismertette ezek belső felépítését és vezetőit, viszont azokról a szorongatott helyzetű európai zsidó közösségekről nem szólt, amelyeken ezek a szervezetek segíteni próbáltak. Uo., 1942. február 5., 5. o.

54. Lásd például Stern Samu, Kahan Niszon és Ribáry Géza felszólalását a Pesti Izraelita Hitközség rendkívüli ülésén, 1942 februárjában. Uo.

55. Uo., 1942. április 30.

56. Uo., 1942. szeptember 2. A trianoni Magyarországon 1941-ben mindössze 0,1 %-a a zsidóságnak, szám szerint 9764 személy vallotta magát zsidó nemzetiségűnek. Magyar Statisztikai Évkönyv. Új sorozat, 51-54. kötet, Stephaneum, Bp., 1943-46,1948,20. o.

57. Azsidó munkaközösségre, publikációs tevékenységére és „belső körére" nézve lásd Denis Silagi (SzilágyiDénes): „A Foiled Jewish Political Venture in Hungary, 1939-1942." In: The Tragedy of Hungárián Jewry. Essays, Documents, Testimonies. Randolph L. Braham szerk., Institute for Holocaust Studies of the City University of New York, New York, 1987,191-235. o. Vö. még Nathaniel Katzburg: „Zionist Re-actions to Hungárián Anti-Jewish Legislation, 1939-1942." In: YVS, 16:161-176. o.

58. Ugyanilyen szellemben íródott az a felhívás, amely a zsidó munkaszolgálatosok érdekében kér segítséget. Vö. A Magyar Zsidók Lapja, 1944. január 13., 3. o.

59. Eugene (Jenő) Ligeti nyilatkozata, kelté 1945. november 21., a YTVO-Insti-

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham112.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/