MENTÉS ÉS ELLENÁIJLÁS 1121

247. Komoly Ottó naplója, 1944. szeptember 6-i bejegyzés: HJS, 3:210. o.; Ben-Shalom, i. m., 102-105. o.

248. A Haluccal való konfliktusa miatt Krauszf nem sokkal Budapest felszabadulása után kiszorították a Palesztina Hivatal vezetőségéből. Leváltásáról hivatalosan

-1945. május 25-én tájékoztatta őt Barlas. 1946 tavaszán cionista becsületbíróság elé állították. Részletes vádemelést nyújtott be ellene többek között Groszmann Sándor és Rafi Ben-Shalom. Lásd Groszmann: „Adatok a Moshe Krausz, a Palami volt titkára ügyében tartandó cionista becsületbirósági tárgyaláshoz." Bp., 1946. április 20. (kézirat), valamint Ben-Shalom (Rafi Friedl ntv&a):,,Klagesschrift gegen den Früheren Leiter des Palestina-Amtes, Moshe Krausz" Prága, 1946. április 14. (kézirat). Krausz, hogy meg-védje magát és jó hírnevét, 1946. március4-én memorandumot nyújtott be a Jewish Agency jeruzsálemi végrehajtó bizottságának: „Memorandum über die Tätigkeit des Palestina-Amtes in Budapest inden kritischen Kriegsjahren 1941-1945." Bp., 1946. március 4. (kézirat). Mindhárom dokumentum másolata a szerző birtokában.

249. A lengyel menekülték ellenállási tevékenységét illetően lásd Bericht des Leiters des polnisch-jüdischen Flüchdingscomités. Yad Vashem, irattár, M-20/99., Lásd még Ben-Shalom, i. m.s 37-38. o.

250. Groszmann személyes beszámolója: Nur das Gewissen. Carl Lutz und seine Budapester Aktion. Geschichte und Porträt. Verlag im Waldgut, Wald, 1986 . Számos részlettel a halucok szervezetéről és ellenállási akcióiról. A fiatalok részvételét a gyermekek mentésében és élelmezésében Asher Cohen is tárgyalja, i. m., 180. skk. o.

251. Fábry Pálról részletesen lásd: Bokor Péter: „Fehér ing, tiszta körmök." Élet és Irodalom, 1989. július 21. 7. o., július 28., 7. o.; Ember Mária: „A cinkos vállat von." Magyar Nemzet, 1989. augusztus 29. 7. o.

252. Grosz (Gur) Dávid nyilatkozata, 189-191. o. Lásd továbbá Demény Pál: „Emlékeim." Tekintet, 1988,1. 30-48. o. Lásd továbbá Asher Gohen, i. m., 141. skk. valamint 210. skk. o.

253. Irodalomjegyzék a magyarországi zsidó és nem zsidó ellenállással kapcsolatban: Braham, The Hungárián Jewish Catastrophe, i. m., 242-255. o. Lásd továbbá Robert Rozett: „Jewish and Hungárián Armed Resistance in Hungary." YVS, 19:269-288. o. Lásd még Josef Shefer: „HanhagathamachterethehalutzitbeHunga-ria." (A haluc földalatti mozgalom vezetése Magyarországon.) HanhagatyehudeiHun-garia bamivahanhashoa. (A magyar zsidóság vezetése a Holocaust próbatétele idején.) Yad Vashem, Jeruzsálem, 1975,135-149, o.; Tanúk vagyunk...! Szerk.: Galili G. Ervin, a szerkesztő kiadása, Tel-Aviv, é. n.; Lévai, i. m., 210-214, o.; és Benedek István Gábor és Vámos György: Tépd le a sárga csillagot. Interjúk az 1944-es budapesti zsidó ellenállásról. Pallas Lap- és Könyvkiadó, Bp., 1990.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1121.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/