1168 NEMZETKÖZI REAGÁLÁS ÉS KÖZBELÉPÉS

munka a célja. A nuncius áttértek miatti aggodalmát enyhítendő, az írás hangsúlyozta, hogy a zsidóknak a korábbi években történt tömeges áttérését főleg politikai és gazdasági okok magyarázzák.55

A nunciust nem győzték meg a kormányzat homályos érvei. Június 5-i feljegyzésében rosszallotta a deportálásokat, s azt, hogy az az idősekre, betegekre és gyerekekre is kiterjed. Kissé csípősen csodálkozását fejezi ki, hogy a kormányzat a zsidó munkavégzőknek megadja azt a kegyet, hogy a családjukat is velük küldi, de semmilyen ilyesfajta lehetőséget nem ad az évekre Németországba küldött keresztény munkások ezreinek.56

A nunciusnak a magyar keresztény egyházak által indított akciókkal párhuzamos akciója június végén nagyot lépett előre, miután a svájci sajtó leleplezéseket közölt a deportálások és a koncentrációs tábori rendszer borzalmairól. A világnak a borzalmak beszüntetése ügyében Horthyhoz folyamodó Vezetői között volt XII. Pius pápa is.

A magyar zsidóság tragédiájával összefüggésben XII. Pius pápára a megszállás óta nagy nyomás nehezedett, hogy végre tegyen valamit. A Jewish Agency képviselőinek Roncalli érsek révén küldött kérelmeihez más forrásokból származó kérések is társultak. Március 24-én az Egyesült Államok Háborús Menekültügyi Hivatala (WRB) a washingtoni apostoli követ által sürgette a pápát, hogy használja fel befolyását a magyar zsidók megmentésére.57 E testület május 26-án, a tömeges deportálások kezdete után újra kérést menesztett a pápához, most Harold Tittmannon, az Egyesült Államok külügyminisztériumának vatikáni képviselőjén keresztül:

Úgy hisszük,... idő- és alkalomszerű, hogy a magyar hatóságoknak és embereknek emlékezetükbe idéztessenek a gyámolítatlan férfiak, nők és gyerekek üldözésének és tömeges legyilkolásának eltűrésével megsértett erkölcsi értékek és az elnézésből folyó lelki következmények. Evégből komolyan felvetjük, hogy ha Őszentsége helyesnek találná, fejtse ki ez irányú véleményét a magyar hatóságoknak és embereknek, személyesen a rádión keresztül és a magyarországi nuncius és papok révén, nemkülönben ajSzentszék egyenesen e célból Magyarországra indított képviselője révén. Őszentsége, mint azt őszintén reméljük, lehetőséget lát majd arra, hogy emlékeztesse a magyar hatóságokat és embereket - akik közül számosan éreznek lelki hűséget a Szentszék iránt - ezeknek a cselekményeknek a lelki következményeire, és azokra az egyházi büntetésekre, amelyek az elkövetőket sújthatják.

A szabad világ zsidó vezetői is megkeresték a pápát. Május 22-én például Isaac Herzog és Ben-Zion MeirUziel, Palesztina főrabbija fordultak hozzá a kairói apostoli követ közvetítésével, s azt kérték tőle, hogy vesse latba „nagy befolyását.,, a magyar zsidóknak a megsemmisítés ördögi tervétől való megmentésére"59. Június végén Bemard Griffin, Westminster

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1168.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/