1214 NEMZETKÖZI REAGÁLÁS ÉS KÖZBELÉPÉS

volt, feltéve, hogy az illető személy jelentkezik egy semleges országbeli amerikai konzuli tisztviselőnél, és nem találtatik méltatlannak a vízum kiadásá-ra.260

Az ez irányú bejelentést július 26-án küldték meg a portugáliai, spanyolországi, svédországi, svájci és törökországi amerikai képviselőknek. Utasították őket, hogy biztosítsák a vonatkozó kormányokat arról, hogy az Egyesült Államoknak szándékában áll megállapodást kötni a menekültek eltartására és támogatására. Ez az állásfoglalás némileg eltért ugyan az Egyesült Államok bevándorlási politikájától, de a magyar zsidóság helyzetére nem tett semmiféle hatást. Ha a németek és a magyarok belementek volna is abba, hogy az érintett zsidók elhagyják az országot, e isidók száma - a Magyarországra vonatkozó amerikai kontingenst tekintve - elenyésző lett volna.

A nyugati szövetségesek vagy három héten át huzakodtak a Magyarországnak adandó válaszon.261 A kompromisszumos megoldást - pozitív állásfoglalás, minden különösebb vállalás nélkül - az augusztus 17-i nyilatkozat közölte:

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kormányának tudomására hozta a magyar kormánynak a zsidók kivándorlásával és a zsidókérdés kezelésével kapcsolatos ajánlatát. A zsidók súlyos magyarországi helyzete és az elemi humanitárius megfontolások következtében a két kormány a Vöröskereszten keresztül értesíti a magyar kormányt, hogy a fennforgó nagy nehézségek és a súlyos felelősség ellenére elfogadják a magyar kormánynak a zsidók kivándoroltatására vonatkozó felajánlását, és megállapodásokat fognak kötni az ilyen, Magyarországot elhagyó és semleges vagy népszövetségi területre érkező zsidók védelmére, és átmeneti menedékhelyekről fognak gondoskodni, ahol ezek az emberek biztonságban élhetnek. Az ezekről az ígéretekről szóló bejelentést már kézhez kapták a semleges országok kormányai, amelyek felkérettek arra, hogy engedélyezzék a Magyarországról a határaikhoz érkezett zsidók belépését. Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kormánya nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az ajánlat elfogadása semmiképpen nem jelenti azt, hogy a zsidók kényszerű kivándoroltatását az üldözés és halál elfogadható alternatívájánaktekinti.262

Néhány órával a nyilatkozat kiadása előtt a Gyarmatügyi Hivatal elküldött egy másolatot MacMichael főbiztosnak, megjegyezvén, hogy nincs szó az érvényes palesztinai bevándorlási politika megváltoztatásáról.263 Később a Kormányközi Bizottság több alkalommal tartott találkozót az érdekelt brit képviselők, valamint Burckhardt és a Nemzetközi Vöröskereszt más tagjai között, a nyilatkozatban említett megállapodások megvitatására .264 Kapcsolatot létesítettek a zsidók befogadáséra hajlandó szövetséges és semleges országokkal. Sem a Nemzetközi Vöröskereszt, sem a semleges és szövetséges országok nem érzékelték a helyzet súlyos

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1214.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/