FELSZABADULÁS, JÓVÁTÉTEL, MEGTORLÁS 1251

ekkor nevezték ki hivatalosan A Háború Károsultjait Segítő Mozgalom délkelet- és közép-európai osztályának (Oeuvre d'assistance pour les ép-rouvés de guerre, Section Europe Sud-Est et Centrale), a Nemzetközi Vöröskereszt egy újonnan alakult részlegének vezetőjévé.15 Az Oeuvre d'assistance hatékonyságát nagyban növelte az az együttműködés, amely az amerikai Jointhoz fűzte.

Szinte rögtön Észak-Erdély felszabadulása után az amerikai Joint a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt küldöttséget menesztett a területre az életben maradottak szükségleteinek felmérésére. A front tovább-haladtával az Oeuvre d'assistance a szovjet megszálló hatóságok engedélyével kiterjesztette tevékenységét Magyarország, Csehszlovákia és Lengyelország felszabadított területeire. Ez utóbbi országokban a károsultakat segítő bizottság elsősorban a koncentrációs tábort túlélők elhelyezésében és elsősegélyezésében vett részt. 1945. március végén a román kormány az életben maradt deportáltak hazaszállítására vonatot bocsátott az Oeuvre d'assistance rendelkezésére. Az első szerelvény április 12-én indult Lengyelországba, Jacob Schmetterer parancsnoksága alatt, és 202 deportálttal tért vissza Nagyváradra. Május 9-én két további szerelvényt is összeállítottak.

A semleges államok budapesti követségeinek élelmiszer- és gyógyszerkérelmére válaszul az Oeuvre d'assistance-tól március 6-án küldöttség érkezett a magyar fővárosba. Az első utánpótlást szállító teherautók egy héttel később érkeztek meg. Budapesten dr. Görög Frigyes, a kitűnő ügyvéd és nagy tekintélyű közösségi vezető irányításával szerveződtek a segélyezőakciók. Görög kapcsolatban állt a Nemzetközi Vöröskereszt A szekciójával,17 és ő lett az amerikai Joint márciusban alakult albizottságának vezetője is, Marionnak a Nemzetközi Vöröskereszttel közös erőfeszítései nyomán. Az Oeuvre d'assistance magyarországi fiókjának vezetését Hans Weyermarin, a Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi küldöttségének vezetője vette át. Az amerikai Joint albizottsága az Oeuvre d'assistance-tól kapott 2 millió svájci frankkal kezdett neki segélyezőtevékenységének.

Az albizottság működésének első három hónapjában az amerikai Joint bukaresti és genfi irodáinak irányításával működött. Jókora nyomás alatt állott, főleg a saját segélyező- vagy talpra állító programjuk mellett erősködő különféle zsidó kommunális szervezetek részéről. Június 22-én sikerült valamelyes összhangot elérni, amikor e szervezetek képviselői egy tizenkét tagú Joint Bizottságot hoztak létre.18 Zeitinger Jenőnek a budapesti polgármester képviselőjéül való kinevezésétől is azt várták, hogy elősegíti a bizottság hatékonyabb működését.

Nagyjából ugyanekkor a különféle jótékonysági és segélyezőszerveze

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1251.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/