1294 FELSZABADULÁS, JÓVÁTÉTEL, MEGTORLÁS

121. Uo., 3:266-267. o. Lásd továbbá The New York Times, 1972. március 11.

122. Közéjük tartozott Wilhelm Vrtoch SS-tiszt, aki magyar zsidókat kínzott meg a lichtenwörthi és a felixdorfi táborokban. Lásd a bécsi tartományi büntető törvényszék Vgl 2hVr 7552/45, illetve Hv204/47. sz. aktáját,

123. Wislicenynek a végleges megoldás programjára vonatkozó nyilatkozatát lásd NCA, 8:606-621. o. E nyilatkozatból az Eichmann-féle Sonderkommando magyarországi tevékenységére vonatkozó részleteket lásd RLB, 440. dok. Lásd még Wisli-ceny vallomását Veesenmayer tevékenységéről (NG-1823). Magyaromágra vonatkozó nürnbergi tanúvallomását lásd IMT, 4:355-373. o.

124. Eichmann tevékenységének, üldözésének, elfogásának és perének minden vonatkozásáról hivatkozásokat lásd Randolph L. Braham: The Eichmann Case: A So-urce Book. World Federation of Hungarian Jews, New York, 1969.

125. Criminals at Large, i. m., 71-116., 150-164. o. Winkelmann Bordesholm-ban, Nyugat-Németországban halt meg, 1977. szeptember 24-én. Nürnbergben eskü alatt tett vallomásátlásd NO-4139. Becher eskü alatti vallomását a magyarországi zsidókérdésről lásd NG-2972; valamint RLB, 438. dok.

126. E tisztviselők jó néhányára, köztük Wilhelm Höttlre, Kurt Krumholzra, Er-hard Olbrichra, Kari Werkmeisterre, Gerhardt Feinére, Horst Grellre, Kurt Brun-hoffra és Ottó Skorzenyre vonatkozó adatokat lásd Criminals at Large, i. m. Alfred Trenkerre, a budapesti biztonsági rendőrség korábbi vezetőjére vonatkozólag lásd Menóra, Toronto, 1969. június 28. Lásd továbbá The Murderers Among Us. The Wie-senthalMemoirs. Szerk.: Joseph Wechsberg. McGraw Hill, New York, 1967.

127. Lásd például Eva Haraszti-Taylor: „Why Was Admiral Horthy Not Considered a War Criminal?" The New Hungarian Quarterly, 113. (1989. tavasz), 133-143. o.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1294.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/