1330 HARMADIK FÜGGELÉK

37. A m. kir. pénzügyminiszter 1141/1944. P. M. sz. rendelete a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1943 XV. törvénycikk alapján megszerzett ingadanokért járó térítés kiszámítása szempontjából egyes ingatlanok földadó-kataszteri tiszta jövedelmének, illetőleg házadóalapjának figyelembevétele tárgyában. BK} 104. sz., 1944. május 7., 9. o.

38. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 8960/1944. V. K. M. sz. rendelete a zsidóknak iskola, tanfolyam vagy tanulóotthon fenntartására adott engedély megvonása tárgyában. BK} 107. sz., 1944. május 12., 9. o.

39. Az értelmiségi munkanélküliség ügyei m. kir. kormánybiztosának 160 765/1944. E. M. K. számú rendelete a négy középiskolai vagy ennél magasabb végzettséggel bíró nem értelmiségi munkakörben foglalkoztatott zsidó munkavállalók egyszeri bejelentése tárgyában. BKy \07. sz. 1944. május 12., 9. o.

40. A m. kir. minisztérium 1730/1944. M. E. sz. rendelete a zsidókra megállapított rendelkezések hatálya alól mentesített személyek körének egységes szabályozása tárgyában. BK3 108. sz., 1944. május 13., 1-2. o.

41. Am. kir. belügyminiszter 176 774/1944. VII. b. B. M. sz. körrendelete a Magyarországi Zsidók Szövetsége megalakításának előkészítésére Ideiglenes Intézőbizottság kinevezéséről. 108. sz., 1944. május 13., 3. o.

42. Am. kir. iparügyi miniszter 23 200/1944. Ip. M. sz. rendelete zsidók egyes ipari, valamint bánya- és kohászüzemeihez vállalati vezetők kirendelése tárgyában. BK, 109. sz., 1944. május 14., 3. o.

43. A m. kir. pénzügyminiszter 1204/1944. P. M. sz. rendelete a zsidók hasznot hajtó jogosítványainak megszüntetése tárgyában kiadott 1580/1944. M. E. sz. rendelet végrehajtása iránt. BK, 111. sz., 1944. május 17., 2-4. o.

44. Am. kir. iparügyi miniszter 24 200/1944. Ip. M. sz. rendelete a zsidók szabadalmi ügyvivői jogosítványainak visszavonása tárgyában. BK} 112. sz., 1944. május 18., 2-3. o.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1330.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/