NEGYEDIK FUGGELEK

• oc"' . ... ■...... ; ' ■, ^, . ... . . ;' . =00

Magyar és külföldi zsidó szerzik, akiknek a műveit betiltották

Magyar zsidó szerzők

Abádi (Dunajecz) Imre, Adorján (Lachenbacher) Andor, Ágai (Ro-senzweig) Adolf, Andai (Axelrad) Ernő, Antal (Adler) Sándor, Balázs (Bauer) Béla, Ballagi (Bloch) Ernő, Barát (Breuer) Endre, Barta Lajos, Barta Sándor, Bede (Rosenberg) Jób, Békefí (Békeffy; Kann) László, Benamy (Berger) Sándor, Bernstein Béla, Biró (Blau) Lajos, Boross (Beimer) László, Boross (Weimer) Mihály, Böhm Vilmos, Bródy Sándor, Buchinger Manó, Buk Miklós, Bús-Fekete (Trauerschwartz) László, Dénes (Freireich) Gyula, Dénes (Deutsch) Zsófia, Dévény (Deutsch) Jenő, Drégely (Dressauer) Gábor, Erdős (Ehrenthal) René, Fábián (Feuermann) Béla, Falus (Franki) László, Faragó (Frankfurter) Jenő, Fazekas Imre, Feleky (Füchsel) László, Fényes (Feuerwerker) Jenő, Fényes (Fein) Samu, Fenyő (Fleischmann) Miksa, Fodor László, Forró (Friedmann) Pál, Földes (Fleischmann) Imre, Földes (Grünfeld) Jolán, Földi (Frank) Mihály, Füst (Fürst) Milán, Gábor (Greiner) Andor, Gál (Grünfeld) Imre, Gárdos (Grünfeld) Mariska, Gelléri (Glück) Mór, Gellért (Goldmann) Oszkár, Gergely (Ungár) Győző, Gergely Sándor, Gervai Andor, Giszkalay (Widder) János, Göndör (Krausz) Ferenc, Halmi Bódog, Halmi József, Hatvany (Deutsch) Lajos báró, Hatvany (Deutsch) Lili bárónő, Ignotus (Veigelsberg) Hugó és Ignotus Pál, Indig Ottó, Jászai Samu, Jászi (Jakubovits) Oszkár, Jób (Ziffer) Dániel, Kabos (Rosenberg) Ede, Kaczér (Katz) ülés, Kahána Mózes, Ke-néz-Kurlánder Ede, Kiss József, Kner Izidor, Kóbor (Bermann) Tamás, Kóbor Noémi, Korcsmáros (Reich) Nándor, Kunfi (Kohn) Zsigmond, Lakatos (Kellner) László, Lázár (Léderer) Miklós, Lengyel (Lebovits) Menyhért, Lenkei (Guttmann) Henrik, Lukács (Löwinger) György, Markovits Rodion, Márkus József (írói álneve: Satanelló), Mezei (Grünfeld) Ernő, Mezei (Grünfeld) Mór, Mezőfi (Grünfeld) Vilmos, Molnár Ákos, Molnár (Neumann) Ferenc, Molnár (Müller) Jenő, Mónus (Brandstein) Illés, Nádas (Neumann) Sándor, Nagy (Fischer)

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1339.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/