1350 HARMADIK FÜGGELÉK

június 25.: XII. Pius pápa felhívása Horthyhoz az üldözöttek védelmében. :

június 26.: A koronatanács határozata nyomán a magyar kormány jóváhagyja 7800 zsidó semleges államok által támogatott kivándorlását. A svájci követség átnyújtja a magyar kormánynak Roosevelt elnök figyelmeztetését a zsidóellenes intézkedésekkel kapcsolatban.

június 28.: Jungerth-Arnóthy beszámol a minisztertanácsnak a zsidókérdés kezelése nyomán tapasztalt nemzetközi reagálásokról. Cordell Hull, az USA külügyminisztere figyelmezteti a magyarokat a zsidóellenes intézkedések várható következményeire.

Az V. és VI. csendőrkerületekhez tartozó délkelet-magyarországi területeken befejeződik a zsidók deportálása. Sztójay közli Veesenmayerral a kormánynak a zsidókérdésben hozott határozatát, így a 7800 zsidó kivándorlását engedélyező elgondolást is.

június 29.: Serédi Jusztinián hercegprímás befejezi a katolikus templomokban felolvasandó pásztorlevelének megírását; a pásztorlevél szétküldése azonban az Antal István vallás- és közoktatásügyi miniszterrel történt megállapodása után elmarad.

június 30.: V. Gusztáv svéd király Horthyhoz fordul a zsidók védelmében. A Kasztner-csoport elhagyja Budapestet.

július 2.i A szövetséges légierő súlyos nappali légitámadást intéz Budapest ellen.

július 6.: Nyugat- és Délnyugat-Magyarországon, a Dl. és IV. csendőr-kerületekhez tartozó területeken befejeződik a zsidók deportálása, Horthy úgy határoz, hogy leállíttatja a magyaroszági deportálásokat.

júlus 7. Sztójay Serédi bíboros tudomására hozza Horthy ez irányú elhatározását. Max Huber, a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke érint- kezés-be lép Horthyval a zsidókérdés magyarországi kezelésével kapcsolatban.

július 8.: Befejeződik a zsidók deportálása a Budapestet övező területek közösségeiben. A Kasztner-csoport megérkezik Bergen-Belsenbe, és a kivételezettek táborában (Bevorzugtenlager) kap helyet.

július 9 .: Raoul Wallenberg svéd diplomata humanitárius küldetéssel Budapestre érkezik.

július 10.: Hitier beleegyezik a 7800 zsidó kivándorlását engedélyező magyar tervbe, azzal a feltétellel, hogy a maradék zsidóságot deportálják Magyarországról.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1350.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/