GLOSSZÁRIUM 1363

ügyi világszervezet, melynek célja Palesztina újjáépítésének előmozdítása.

Keren Kajemet Lejiszraél (Zsidó Nemzeti Alap): 1901-től a palesztinai kolonizáció földvásárló szerve.

kibbuc (héberül: begyűjtés): közös mezőgazdasági munkát végző emberek települése Izraelben.

KMOF: Közérdekű Munkaszolgálat Országos Felügyelője.

KMSZ (Keresztény Munkaszolgálatos Század): olyan magyar munkaszolgálatos század, amely zsidó felmenőjű, az 194l-es faji törvény szerint zsidónak minősülő keresztényekbőr állt.

Knesszet (héberül: gyűlés): Izrael állam Parlamentjének neve.

Kripo (Kriminalpolizei): a náci bűnügyi rendőrség.

Kristallnacht: az 1938. november 9-éről 10-ére virradó éjszaka, amelynek folyamán zsinagógákat gyújtottak fel, zsidó otthonokat és üzlethelyiségeket fosztottak ki és romboltak le szerte a Harmadik Birodalomban.

KZ (Konzentrationslager): koncentrációs tábor.

KZST: Keresztény-Zsidó Társaság.

Landsmannschaften: zsidó bevándorlók alkotta társaságok; eredetileg az újonnan jött honfitársak segítségére alakultak.

MAA-HDK: Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs Központ.

Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége: 1926-ban alakult azzal a céllal, hogy a magyar zsidóság széles rétegeit bevonja Palesztina újjáépítésének munkájába.

MAOIH: a Magyarországi Autonom Orthodox Izraelita Hitfelekezet.

Mapai: Izrael centrista munkáspártja; ez a párt alkotta a kormánytöbbséget az Izrael létrejötte utáni első évtizedekben.

marannus (titkos zsidó): a kényszer hatására megkeresztelkedett spanyol zsidók elnevezése a 15. század óta.

MAZOT: Magyar Zsidók Országos Tanácsa; az 1940-es évek végére feloszlott.

MAZSIHISZ: A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a MIOK utóda.

MCSZ: Magyar Cionista Szövetség.

Menlevél: Lásd Schutzpass.

MEP: Magyar Élet Pártja; a magyar kormányzópárt a Horthy-korszakban.

MIBT: Magyar-izraeli Baráti Társaság

MIKEFE: Magyar Izraelita Kézműves és Földművelő Egyesület.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1363.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/