1366 GLOSSZÁRIUM

Reichsführer-SS: az SS Birodalmi Vezető; a Harmadik Birodalomban Heinrich Himmler volt ezen a poszton.

RSHA (Reichssicherheitshauptamt): Birodalmi Biztonsági Főhivatal; a Reichsführer-SS irányítása alatt működött, 1942-% Reinhard Heydrich, majd Ernst Kaltenbrunner vezetésével.

SA (Sturmabteűung): Az NSDAP rohamosztagai, a bamaingesek.

Schutzpass: a semleges államok követségei és konzulátusai, valamint a pápai nunciatúra által a budapesti zsidóknak adott menlevelek.

SD (Sicherheitsdienst): Biztonsági Szolgálat; az SS kém- és elhárító ügynöksége.

Sheerit ha-Pleta: Bibliai szólás a kitelepítettekre; a Krónika I. könyvéből való, ahol (4,43) ez áll: „És valakik az Amálek nemzetségéből megmaradtak vala, mind levágák azokat, és ott telepedének mind e mai napig."

SIPO (Sicherheitspolizá): Biztonsági Rendőrség; a Gestapo és a Kri-po együttes neve.

Sonderaktion: különleges művelet; így nevezték a nácik a zsidók deportálásra és megsemmisítésre való összegyűjtését.

Sonderkommando: a végső megoldás végrehajtásával megbízott különleges csoport. Magyarországi vezetője Adolf Eichmann volt.

SS (Schutzstaffd): az NSDAP elitcsapatai, a feketeingesek.

szefárd zsidók: ősi életformájukhoz ragaszkodó spanyol és spanyol eredetű levantei, olasz és dél-franciaországi zsidók.

Szent Kereszt Egyesület: 1939-ben alakult a zsidótörvények által sújtott katolikus konvertíták támogatására.

TESZ: Társadalmi Egyesületek Szövetsége; szélsőjobboldali védelmi szervezet.

Tiyul (héberül: kirándulás): a Budapesti Mentőbizottság (Vaada) egyik részlegének fedőneve; ez a részleg foglalkozott a lengyelországi és szlovákiai menekültek becsempészésével.

UNRRA: United Nations Relief and Rehabilitation Agency; az Egyesült Nemzetek Segélyező és Rehabilitációs Ügynöksége.

Vaada (Vaadat hct'Ezra ve'ha'Hatzálah): a Budapesten 1943 januárjában alakult Mentőbizottság.

VDU (Volksbund der Deutschen in Ungarn): Magyarországi Németek Egyesülete: pronáci szervezet. A tengelyhatalmak veresége után felbomlott.

végső megoldás: a zsidókérdés végső megoldása (Endlösung der Judenfrage): a tájékoztatásban és a hírközlés más válfajaiban a zsidók kiirtásának programját jelölő náci fedőnév.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1366.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/