A TELEKI-KORSZAK 143

nagy meghatott levélben .mondott köszönetet Hitlernek, és megígérte, hogy a tervezett határincidens után két nappal, vagyis március 18-án „nagyszabású támadást" indít,15

Horthy terveit némileg megzavarta Szlovákia függetlenségének váratlan kikiáltása március 14-én, s ezt követte szinte azonnal a Volosin-kor-mány bejelentése, hogy Kárpátalja önálló állammá nyilvánítja magát „a Harmadik Birodalom védnöksége alatt"16.

A magyarok, a németekkel előzetesen kidolgozott forgatókönyvnek megfelelően, aznap, amikor a szlovák függetlenséget kikiáltották, ultimátumot intéztek a prágai kormányhoz, majd pár órával később csapataik megindultak Huszt felé.17 Március 18-ra Kárpátalját megszállták. A magyar csapatok nem ütköztek érdemleges ellenállásba. A kevéske SlC-gár-dista szórványos kísérletét könnyűszerrel letörték. A régi álom, a magyarlengyel közös határ yégre-valahára valósággá lett.18

A kárpátaljai zsidóság

Kárpátalján 12 171 km2 területen 700 000 ember élt. Az I MI . évi népszámlálási adatok szerint 78 087 volt a zsidók lélekszáma.19 Jó részük a történelmi Bereg ésUng vármegyében lakott, valamint Máramaros megyének ruténok lakta részein. A fontosabb zsidó települési csomópontokat az 5.1. táblázat tünteti fel.

A táblázatban szereplő 23 helységben 28 142 zsidó élt, Kárpátalja teljes zsidó lakosságának 36%-a. A többiek 445 kisebb településen szétszóródva éltek.20

1940 szeptemberében Észak-Erdélyt is visszacsatolták Magyarországhoz, s néhány megyét, köztük Bereg-Ugocsát és Máramarost, az első világháború előtti határok szerint állítottak helyre. Máramarosszigeten, Borsán és Felsővisón sok zsidó élt, s amikor ezek a települések ismét az említett megyékhez kerültek közigazgatásilag, akkor ezek lettek az országnak a zsidók által legsűrűbben lakott megyéi. Érdekes azonban, hogy a zsidóság lélekszámának növekedése számszerűségében és százalékarányában 1910 és 1941 között alatta maradt a nem zsidó népesség növekedésének. Ez jól látható az alábbi adatokból:21

Zsidó lakosság Zsidók arányszáma

Növekedés

Vármegye 1910 1941 %-ban 1910 1941

Bereg-Ugocsa 45 510 46 621 1,6 13,8 13,1

Máramaros 65 694 78 856 20,0 18,3 16,2

Ung 17 587 20 903 18,8 10,8 9,8

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham143.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/