TÁRGYMUTATÓ 1455

985, 987, 989-996, 998, 1000-1001, 1003-1005, 1008, 1012-1014, 1017-1022, 1026-1027, 1029, 1031, 1036, 1041, 1044, 1047, 1051, 1055-1057, 1059, 1061-1063, 1167, 1069-1070, 1072-1074, 1076-1077, 1081, 1083, 1085-1088, 1091, 1102, 1104, 1106, 1113, 1120, 1126-1127, 1129-1130, 1133-1142, 1144, 1146-1147, 1155-1159, 1161-1162, 1165-1169, 1171-1174, 1176-1178, 1180, 1183-1184, 1190, 1195, 1200, 1202, 1204-1205, 1208-1209, 1211, 1217, 1224, 1226, 1228-1229, 1245-1247, 1249-1252, 1255-1256, 1259-1260, 1264, 1267-1269, 1272, 1274, 1277-1280, 1297, 1307, 1318 deportálás, Auschwitzba, 102; első tervek, 276, 279; északmagyarországi zsidóké, 347, 368; Galíciába, 203, 218; hontalan zsidóké, 93, 199, 200-202, 217, 261, 305; idegen állampolgárságú zsidóké, a megszállt Franciaországból, Belgiumból és Hollandiából, 261; „idegen" zsidóké, 101, 114, 283; magyar állampolgárságú zsidóké Kárpátaljáról, 203; Kamenyec-Podolszkij környékére, 152; Kamenyec-Podolszkijba, 102; keletre, 229, 238, 258, 263, 266, 274; leállítása, 96, 203, 205, 840; magyar állampolgárságú zsidóké Szlovákiából, 268, 271; magyar és román állampolgárságú zsidóké, 261; magyar nemzetiségű zsidóké Hollandiából, 263, 266, 273-274; magyar zsidóké Görögországból, 268; magyar zsidóké

Lengyelországba, 101; Máramaros vármegyei zsidóké, 203; munkaszolgálatos zsidóké, 203,; szlovákiai zsidóké, 268,281-282, 284; szlovákiai, 99; szövetséges és semleges országok zsidó állampolgáraié, 263; többszakaszos, 229; tömeges, 202-203, 271, 435, 460, 470-472, 499, 513, 529, 535, 577, 642, 697, 776, 873, 978, 982-983, 990, 992, 994, 1003-1004, 1038, 1043, 1062, 1138, 1162-1163, 1166, 1168, 1202, 1318 Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB), 356, 365, 1252, 1283 Der Algemeiner Zhurnal, 485 Der Stürmer, 513 Deutsche Reichsbahn (Német

\fosutak), 637 Deutsche Zeitung (Német Újság), 156 DM (Deutsche Miliz), 341 Dokumentationsarchiv des

österreichischen Widerstandes, Bécs, 766

Dror-Habonim-csoport, 1089-1090,

1092, 1120 Dunai Repülőgépgyár Rt., 533, 811 Dunamelléki Református

Egyházkerület, 1151 Dunáninneni Evangélikus

Egyházkerület, 1152 Dunántúli Evangélikus Egyházkerület, 1152

Dunántúli Református Egyházkerület, 1152

Ébredő Magyarok Egyesülete, 19-20,

35, 68, 213, 1123 EgyedülVagyunk, 158, 172, 626 Egyenlőség, 112

Egyesült Nemzeti Szocialista Párt, 59, 182

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1455.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/