1468 TÁRGYMUTATÓ

1080, 1092, 1119, 1187, 1191, 1216

nyilasterror, 908, 1001, 1075, 1172,

1186, 1244 Nyíregyházi Szabad Tanács, 1298 8 Órai Újság, 510 Oeuvre d'assistance, 1251 Office of Stratégie Services (OSS -Stratégiai Szolgálatok Hivatala), 390, 1055, 1117—1118, 1233 OIIHB lásd Országos Izraelita Irodák

Hadviseltek Bizottsága OKW (Oberkommando derWèhrmacht -Véderő Főparancsnokság), 279, 280,283-284 OMIKE lásd Országos Magyar Izraelita

Közművelődési Egyesület OMZSA lásd Országos Magyar Zsidó

Segítő Akció Ordnungspolizei (közrendészet), 401 Organisation Todt lásd Todt-szervezet Organization for Rehabilitation and

Training (ORT), 110-112 Ország, 158

Országos Izraelita Irodák Hadviseltek

Bizottsága (OIIHB), 86, 352 Országos Izraelita Tanítóképző Intézet, 87, 854

Országos Kárrendezési és Kárpótlási

Hivatal, 1259-1260 Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület (OMIKE), 86, 11 l-l 12, 431 Országos Magyar Sajtókamara, 507,

510, 518 Országos Magyar Szépművészeti

Múzeum, 530 Országos Magyar Zsidó Segítő Akció (OMZSA), 84-86, 102, 110 352, 520, 780, 946, 1147 Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság, 587

Országos Munkaerő Bizottság, 967 Országos MUSZ Szervezet, 356, 370 Országos Nagytanács, 451

Országos Rabbiképző Intézet, 87, 91, 95, 361, 415, 437-438, 481, 491, 515, 818, 849-850, 854, 1101, 1254, 1300, 1313-1314 Országos Református Lelkészegyesület, 1298

Országos Sajtótanács, 510, 518 Országos Statisztikai Hivatal, 811 Országos Szakszervezeti Tanács, 1289 Országos Vitézi Szék, 860, 892 Országos Zsidó Segítő Bizottság

(OZSSB), 356, 1252 országgyűlési képviselők, 90, 149, 171, 911

ORT lásd Organization for Rehabilitation and Training Orthodox Zsidó Újság, 480 ortodox hitközség, 8, 27, 29, 48, 69, 80-84, 86-87, 88, 96, 103, 105, 109-110, 129, 145-146, 148, 203, 368, 433, 436, 438, 441-442, 446-447, 449, 453, 460, 469, 479, 494, 575, 593, 603-604, 679, 707, 710-711, 943, 972, 1036, 1253, 1283

Ortodox Hitközségek Központi

Irodája, 1253 Ortodox Kórház, 958 Ortodox Népasztal, 492, 849, 943,

969-970 ortodox segélyezési és mentési

bizottság, 1053 Ostland SS, 1276 OT (Organisation Todf) lásdlbát-

szervezet OZSSB lásd Országos Zsidó Segítő

Bizottság Önkéntes Mentőegyesület, 936 összeesküvés Jugoszlávia ellen, 174 Összetartás, 54, 158 Palesztina Hivatal, 88, 197, 453, 780, 788, 973, 1024, 1031-1032, 1040, 1068, 1089, 1105, 1114, 1121, 1160, 1224; budapesti, 788, 832,

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1468.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/