A TELEKI-KORSZAK 163

A németek és olaszok által kidolgozott feltételek értelmében Magyarországhoz csatoltak 43 591 km2-nyi területet, kb. 2,5 milliós lakossággal (lásd a 4.1. térképet).81 Visszakerült Erdély északi része, egész Szilágy, Beszterce-Naszód, Csík és Szolnok-Doboka vármegye, Háromszék és Maros-Torda vármegye nagyobbik része és Kolozs vármegyének bizonyos részei. A területi átrendezés folytán Máramaros, Szatmár és Ugocsa vármegyét az első világháború előtti határok között állították helyre.82

A románok két hetet kaptak, hogy átadják a területet. A magyarok szeptember 5-én vonultak be, és szeptember 13-ra a visszafoglalás be is fejeződött. Átmeneti ideig katonai kormányzat működött, s ezalatt zsidóellenes intézkedéseket foganatosítottak.83 Október 2-án lépett életbe az Észak-Erdély visszacsatolását rögzítő törvény, s a katonai kormányzatot akkor polgári kormányzat váltotta föl.84

5.2. Táblázat Erdély Visszacsatolt Részének Népessége

Az 1910-es magyar Az 1930-as román Az 194 l-es ma

népszámlálás szerint népszámlálás szerint , , ~f^magyar

, , . , .. . , . . népszámlálás szemit

(anyanyelv szerint) (nemzetiseg szerint)

magyar

1 125 732

 

911 550

 

1 347 012

román

926 268

 

1 176 433

 

1 066 353

német

90 195

német

68 694

német

47 501

jiddis

 

zsidó

138 885

jiddis

45 593

rutén

16 284

 

 

rutén

20 609

szlovák

12 807

egyéb

99 585

szlovák

20 908

 

 

 

 

roma cigány

24 729

egyéb

22 968

 

 

egyéb

4 586

Összesen:

2 194 254

 

2 395 147

 

2 577 291

FORRÁS: C. A. Macartney, 1:423. o.

A magyar katonai hatóságok nem bántak kesztyűs kézzel a románokkal sem. A magyarok egész Erdélyt akarták, és hamarosan röplapok árasztották el az országot azzal a szöveggel, hogy „Trianon halott, de Bécs is meg fog halni". A tengelyhatalmak felléptek, hogy a magyarokat mérsékletre bírják. Manoilescu 1940. október 18-án a Dúcénál emelt panaszt a magyarok arcátlansága miatt, mire Ciano azt mondta, hogy húszévi román elnyomás után nincs mit csodálkozni a magyarok magatartásán, már csak azért sem, mert „a magyarok szívük mélyéig barbárok és közismerten vad természetűek"85.

A visszacsatolt terület lakosságának összetételét az 5.2. táblázat tünteti fel. A népszámlálási adatfelvétellel kapcsolatban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a magyarok és a románok egyaránt ezekkel a szá-

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham163.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/