178 Á" TELEKI-KORSZAK

kódtatást okozott, hogy tapasztalni volt kénytelen: Magyarország már egyáltalán nem az, ami az első világháború előtt volt, nem az, ami emlékeikben élt. Ellenkezőleg, haladéktalanul kiterjesztették rájuk is a trianoni országrészben érvényben lévő zsidóellenes rendelkezéseket, amelyek ráadásul az új Bárdossy-kormányzat alatt még tovább szigorodtak.

5.4. Táblázat Fontosabb Zsidó Települési Központok a Délvidéken

 

Zsidó

A népesség

Helység

lakosság

%-ában

Szabadka

3549

3,5

Újvidék

3621

5,9

Zenta

1432

4,4

Zombor

1011

3,1

Ada

326

2,4

Topolya

319

2,3

Újverbász

302

3,2

Óbecse

234

1,1

Palánka

169

3,1

Jegyzetek

1. Teleki 1920. július 19-től 1921. április 14-ig töltötte be a miniszterelnöki tisztséget. Többször is volt külügyminiszter, így 1920. április 19-től szeptember 22-ig, 1920. december 16-tól 1921. január 18-ig, majd 1921. április 12-14. között. Az Im-rédy-kabinetben vallás- és közoktatásügyi miniszter volt 1938. május 14-től 1939. február 16-ig. Magyarország tiszti cím-és névtára. Magyar Királyi Állami Nyomda, Bp., 1942, 49:4. o.

2. Charles Gati: „Modernization and Communist Power in Hungary." East European Quarterly, 5, no. 3, 1971, 342-343. o.

3. Tilkovszky L.: Teleki Pál (1879-1941): Életrajzi vázlat. Akadémiai Kiadó, Bp., 1974, 70. o.

4. Teleki hátterére és külpolitikájára nézve lásd C. A. Macartney, 1:221-226., 329-490. o. Lásd még Juhász Gyula: A Teleki-kormány külpolitikája, 1939-1941. Akadémiai Kiadó, Bp., 1964.

5. Vö. 1939. február 13-i keltezésű hosszú levele. Ezt miniszterelnöki kinevezése előtt egy nappal írta egy John A. Keyser nevű angol személynek, akinek különböző érdekeltségei és jó kapcsolatai voltak Magyarországon. Idézi Nathaniel Katzburg: „Paul Teleki and the Jewish Question in Hungary." Soviet Jewish Affairs, London, no. 2, November 1971, 105-111. o.

6. Nicholas M. Nagy-Talavera: 'The Green Shirts and the Others. A History of Fascism in Hungary and Rumania. Hoover Institution Press, Stanford, 1970, 66. o.

7. Teleki levele J. A. Keyserhez.

8. Paul Teleki: The Evolution of Hungary and Its Place in European History: New York, 1923,141. és köv. o. Idézi Robert A. Kann: „Hungarian Jewry During Austria-

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham178.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/