A TELEKI-KORSZAK 189

122. Teleki levelének facsimiléjét lásd uo., 292. és köv. o.

123. Uo., 293 -294. o. *

124. Documents onGerman Foreign Policy. D sorozat, 12. kötet, 340., 344., 353., 366., 371. dokumentum.

125. A bekebelezési okiratot lásd Lemkin, i. m., 631-633. o.

126. Jugoszlávia szétdarabolásában Magyarország szerepét lásd C. A. Macartney, 1:385., 446-490., 2:3-14. o. Továbbá: Magyarország és a második világháború. 307-338. o. Juhász Gyula, í m., 252-334. o. A magyar-német eszmecserére a jugoszláv kérdésben lásd/í Wilhelmstrasse és Magyarország. 552-591. o. és Documents onGerman Foreign Policy. D sorozat, 12. kötet, xxvi-xxix. o.

127. László: Hungary's Jewry: A Demographic Overview. 1918-1945. 167. és 173-174. o. A délvidéki zsidóság sorsát a 20. fejezetben tárgyaljuk.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham189.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/